Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezingen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging. U geeft hiermee een volmacht. Degene die voor u stemt is de gemachtigde.

 • De gemachtigde mag voor de verkiezingen van 17 maart 2021 voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.
 • U kunt de machtiging niet meer intrekken.

Iemand machtigen

Iemand machtigen kan op 2 manieren:

 1. met een onderhandse volmacht of
 2. met een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kunt u geven aan een kiezer die ook in de gemeente Doetinchem woont. Wat moet u daarvoor doen?

 • Vul de achterkant van uw stempas in. Uw stempas ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag.
 • De kiezer (volmachtgever) moet de gegevens invullen.
 • De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen.

Schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u woonde op 1 februari 2021. Wat moet u daarvoor doen?

 • U kunt het formulier downloaden of ophalen bij de receptie van het stadhuis. Wij adviseren u hiervoor een afspraak te maken.  
 • U en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
 • Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk 12 maart 2021 vóór 17.00 uur door ons zijn ontvangen op de volgende manier:
  • scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@doetinchem.nl
  • per post sturen naar: Gemeente Doetinchem, Team verkiezingen, Postbus 9020, 7000 HA  Doetinchem
  • inleveren bij de balie in het stadhuis. Maak hiervoor een afspraak en neem uw identiteitsbewijs mee

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De gemachtigde kan de volmachtstem (uw stem) alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.