Meest gestelde vragen Tweede Kamer Verkiezingen

Ik ben mijn stempas kwijt / mijn stempas is zwaar beschadigd

Dan is het mogelijk een vervangende stempas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur. Neem contact op met de gemeente en geef naam en BSN door. Wij zorgen dat u een nieuwe stempas toegestuurd krijgt. Als u op afspraak aan ons loket komt, maken we direct een nieuwe stempas voor u klaar.

Op mijn stempas staat geen stembureau, waar moet ik stemmen?

Op 17 maart heeft u de keus te stemmen op een van de 34 stembureaus in de gemeente Doetinchem. Op 15 en 16 maart is het mogelijk te stemmen op 6 stembureaus, vooral bedoeld voor de kiezer met een kwetsbare gezondheid. Op de achterkant van de kandidatenlijst, die huis aan huis verspreid is, staan de stembureaus vermeld. Door corona kunnen de locaties tot het laatst veranderen. Daarom is het advies om vlak voor de verkiezingen op de website te kijken waar u kunt stemmen.

Mag ik op 15 of 16 maart stemmen?

Deze dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers met een kwetsbare gezondheid. Als u vindt dat u daar onder valt, mag u op 15 of 16 maart stemmen. Als u gezond bent, stem dan gewoon op de verkiezingsdag 17 maart. Zo blijft het 15 en 16 maart rustig voor de kwetsbaren onder ons.

Ik wil in een andere gemeente stemmen

U kunt uw stempas omzetten in een kiezerspas. Hiermee mag u stemmen op elk stembureau in Nederland.  Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur door ons zijn ontvangen op de volgende manier:

  • Formulier scannen en per e-mail sturen naar verkiezingen@doetinchem.nl  
  • Per post sturen naar Gemeente Doetinchem, Team verkiezingen, Postbus 9020, 7000 HA  Doetinchem
  • Inleveren bij de balie van het stadhuis. Als u een afspraak maakt, krijgt u direct aan het loket een kiezerspas mee.

Wij sturen een kiezerspas naar u toe.

Ik kan/wil niet zelf stemmen, kan ik iemand machtigen?

Als u iemand wilt machtigen die ook in Doetinchem woont, kunt u eenvoudig de achterkant van uw stempas invullen. U en degene die u machtigt, moeten beiden een handtekening plaatsen. Degene die voor u gaat stemmen, moet (een kopie van) uw identiteitsbewijs tonen.

Ik wil iemand machtigen die niet in Doetinchem woont

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit Doetinchem of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Een schriftelijke volmacht vraagt u aan via het formulier op de website. U kunt het formulier ook ophalen bij de receptie. U moet het formulier indienen bij de gemeente waar u op 1 februari ingeschreven stond. Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur door ons zijn ontvangen op de volgende manier:

  • Formulier scannen en per e-mail sturen naar verkiezingen@doetinchem.nl
  • Per post sturen naar Gemeente Doetinchem, Team verkiezingen, Postbus 9020, 7000 HA  Doetinchem
  • Inleveren bij de balie van het stadhuis

Wij sturen een volmachtbewijs naar degene die voor u gaat stemmen.

Ik heb een kwetsbare gezondheid, mag ik ook per brief stemmen?

Alleen 70-plussers mogen per brief stemmen. Die krijgen automatische een briefstempakket thuisgestuurd. Bent u nog geen 70? Dan kunt u niet per brief stemmen. U kunt wel iemand machtigen om voor u te stemmen.

Ik wil mijn briefstem niet op de post doen maar liever afgeven

Op het stadhuis is een afgiftepunt voor briefstemmen waar u van 10 tot 17 maart 21.00 uur uw briefstem kunt afgeven.

Briefstempakket niet ontvangen of kwijt?

Het briefstempakket ontvang u uiterlijk 11 maart. Hebt u deze niet ontvangen of bent u deze kwijt? U kunt een nieuw pakket ophalen op het stadhuis vóór woensdag 17 maart 21.00 uur.

Ik ben 70-plus maar wil graag fysiek stemmen op een stembureau

Dat is mogelijk. U kunt met uw stempluspas naar een stembureau in de gemeente Doetinchem. Let op! Het is niet de bedoeling dat u daar uw briefstemenvelop afgeeft, die kunt u vanaf 10maart inleveren bij het afgiftepunt op het stadhuis.

Telefonische informatielijn

Bent u 70-plus en heeft u nog vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u ook bellen met de telefonische informatielijn 0800 – 1351 (7 dagen per week geopend van 08.00 tot 20.00 uur).