Verkiezingen Tweede Kamer 2021

Op woensdag 17 maart 2021 kunt u stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Het is een bijzondere tijd en dit vraagt om bijzondere maatregelen zodat de verkiezingen veilig verlopen.

Om te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. Zonder stempas en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen. Op de stempas staat geen stembureau meer vermeld. U kunt in elk stembureau in Doetinchem stemmen. Achterop de kandidatenlijst die huis-aan-huis wordt bezorgd, staan alle stembureaus in Doetinchem genoemd. Deze lijst is niet meer actueel. Kijk voor u gaat stemmen op de website voor de actuele lijst met stembureaus.

Bezorging stempas

Een deel van de stempassen voor de verkiezingen is inmiddels bezorgd. Hebt u donderdag 4 maart nog steeds geen stempas ontvangen, neem dan contact op met de gemeente (0314) 377 377. Het briefstempakken voor 70 jaar en ouder wordt later bezorgd (voor 11 maart).

Extra mogelijkheden en maatregelen om veilig te stemmen

We geven iedere kiezer de mogelijkheid om in deze coronatijd te stemmen, daarom zijn er extra mogelijkheden en maatregelen.

Wilt u eerder stemmen in verband met uw gezondheid?

Hebt u een kwetsbare gezondheid, dan hebt u de mogelijkheid om op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 te stemmen. Let op: hiervoor worden speciale stembureaus aangewezen.

Bent u 70 jaar of ouder?

U krijgt van de gemeente een briefstempakket toegestuurd. Dat betekent dat u per brief mag stemmen. In het pakket staat informatie hoe u dit moet doen. Het briefstempakket ontvangt u voor 10 maart. U kunt uw envelop opsturen of vanaf 10 maart afgeven bij het afgiftepunt op het stadhuis in Doetinchem.

Zijn er nog andere (bestaande) mogelijkheden?

Als u niet naar het stembureau wilt of kunt komen, kunt u ook iemand machtigen. Ga voor meer informatie naar stemmen bij volmacht.

Welke maatregelen zijn getroffen?

In het stemlokaal worden extra maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen. Welke maatregelen zijn dat?

  • Mondkapje is verplicht
  • Stembureauleden zitten achter kuchschermen
  • 1,5 meter wordt gewaarborgd
  • Er mogen niet te veel kiezers tegelijk in het stemlokaal
  • U krijgt een eigen rood potlood
  • Er is een extra stembureaulid die de coronamaatregelen handhaaft
  • Alle oppervlakten in het stemlokaal worden de gehele dag door gedesinfecteerd
  • In- en uitgang is bij de meeste stembureaus apart
  • De looprichting wordt duidelijk aangegeven en is eenrichtingsverkeer.

Doe de gezondheidscheck

Voordat u naar het stemlokaal gaat, moet u een gezondheidcheck doen. Deze gezondheidscheck is samen met uw stempas naar u verzonden. Als u een van de vragen met ja beantwoord, mag u niet naar het stembureau komen. U kunt dan iemand machtigen voor u te gaan stemmen.

Aanmelding stembureauleden

Er hebben zich inmiddels voldoende stembureauleden aangemeld. Bedankt inwoners van de gemeente Doetinchem voor jullie overweldigende belangstelling!

Kaart

Op onderstaande kaart vindt u alle stembureaus.