WhatsApp-groep Buurtpreventie

Sinds vorig jaar nemen de WhatsAppgroepen Buurtpreventie een enorme vlucht. Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken, zo ook in Doetinchem.

Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp op hun telefoon attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Bestaande WhatsApp-groepen

Wilt u weten of er in uw buurt al een WhatsApp-groep bestaat of wilt u zelf lid worden van een groep, kijk dan op www.wabp.nl voor een volledig overzicht. U vindt hier ook de contactgegevens van de beheerder van de desbetreffende groep.

Bent u beheerder van een al bestaande WhatsApp-groep? Gemeente en politie nemen niet actief deel in de WhatsApp-groepen. Wel willen we graag proberen zoveel mogelijk zaken terug te koppelen en u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in de wijk. Om daaraan te kunnen voldoen, is het voor ons belangrijk dat iedere WhatsApp-groep zich aanmeldt op www.wabp.nl. Via deze site kunnen buurtbewoners zien of er al groepen actief zijn in hun wijk en kunnen contact opnemen met u als beheerder van deze groep.

Nieuwe WhatsApp-groep starten, spelregels en handleiding

Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in uw buurt? Kijk op de site https://wabp.nl/. Hier is alle informatie te vinden over de WhatsApp Buurtpreventie. Voor het opzetten van een WhatsApp-groep is het goed om een aantal spelregels in acht te nemen. Zo is voor elke deelnemer van de groep duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt. Daarnaast is er een handleiding WhatsApp Buurtpreventie beschikbaar. Deze tips kunt u gebruiken bij het opstarten van een WhatsApp-groep. De handleiding en spelregels voor Doetinchem vindt u ook hieronder.

Stickers

De gemeente faciliteert WABP-stickers (raam, deur en KLIKO-stickers) voor de inwoners van de gemeente Doetinchem. Deze stickers zijn op diverse plekken kosteloos op te halen. Een lijst met locaties vindt u hieronder. Daarnaast heeft de gemeente voor alle toegangswegen komborden aangeschaft. Dat houdt in dat er geen Wapb-borden in straten of buurten/wijken opgehangen worden. Het is voor bewoners niet toegestaan om zelf borden op te hangen in de publieke ruimte. Voor deze lijn is gekozen om wildgroei van borden te voorkomen. Indien dit geconstateerd wordt, dan worden de borden zonder aankondiging verwijderd.