Slachtofferhulp

1 op de 5 Nederlanders, gemiddeld bijna 9.000 slachtoffers per gemeente, wordt jaarlijks geconfronteerd met een misdrijf, verkeersongeluk, vermissing of calamiteit.

Slachtoffers hebben baat bij praktische hulp, emotionele steun en juridisch advies. Daarvoor kunnen zij terecht bij één loket: Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers met gerichte, kortdurende ondersteuning de draad van hun leven weer op te pakken. Wij gaan daarbij uit van zelfredzaamheid en veerkracht.

Deskundige vrijwilligers ondersteunen waar kan en verwijzen door waar nodig. Bij moord, ernstige geweldsdelicten en zedenzaken staan casemanagers slachtoffers en nabestaanden met raad en daad terzijde. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kijk voor meer informatie op www.slachtofferhulp.nl

Alternatief om de film te bekijken:
Film een sluitend vangnet voor slachtoffers door Slachtofferhulp Nederland