NL-Alert

Wat is NL-Alert?

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op je mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of problemen met het drinkwater. Steeds meer nieuwe mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet je dit nog zelf doen. Ga nu naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Hoe werkt NL-Alert?

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor ontvang je NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is je privacy gewaarborgd. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

NL-Alert controlebericht

De overheid zendt controleberichten uit zodat je kunt controleren of jouw telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Door het controlebericht kun je zelf ervaren welk signaal je mobiele telefoon geeft als je een NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet. Meer informatie over deze controleberichten kun je vinden op nl-alert.nl.

Ga nu naar nl-alert.nl en stel je mobiel in