Natuurbrand

Natuur is erg kwetsbaar. Een klein brandje in het bos of op de hei loopt al snel uit de hand, want natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Natuurbranden zijn ook gevaarlijk, omdat de kans bestaat dat u door het vuur ingesloten raakt en niet meer weg kunt komen. Natuurbrand is een van meest waarschijnlijke risico’s in onze regio, met potentieel zeer ernstige gevolgen voor mens en dier, natuur en economie. Dit betekent dat we zo voorzichtig mogelijk moeten zijn met risicoverhogende activiteiten. In de laatste jaren zijn er in ons land verschillende grote natuurbranden geweest met veel impact op de omgeving. Bijvoorbeeld de branden in Bergen en Schoorl (Noord Holland), in de natuurgebieden Aamsveen en Fochteloërveen maar ook dichter bij huis op de Veluwe en in de Achterhoek.

U kunt helpen om natuurbranden te voorkomen

  • Wees altijd voorzichtig met vuur in de natuur. Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi sigaretten en glas in een prullenbak of neem het mee. Achteloos achtergelaten afval kan namelijk ook brand veroorzaken. Parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in droog gras, dit kan brand veroorzaken. Parkeer ook niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.
  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of bij de hulpdiensten als brandweer en politie, maak eventueel een foto of filmpje met kenmerken.  Houd u aan de toegangsregels en ga niet van wegen en paden af.
  • Wees altijd voorzichtig met barbecueën, kampvuren en vuurkorven en maak géén open vuur (bijvoorbeeld BBQ of vuurkorf) in een periode met een verhoogde kans op natuurbrand. Barbecue op (goedgekeurde) veilige plaatsen met gas of elektriciteit. Houdt u aan de afspraken met uw gemeente of het vakantieverblijf.

Informeer u zelf over de kans op een natuurbrand en de bijbehorende maatregelen via www.natuurbrandgevaar.nl. Verblijft u op een camping of recreatiepark? Informeer dan bij de eigenaar of beheerder naar de risico’s en maatregelen.

Als er toch iets gebeurt

  • Ga niet zelf proberen de natuurbrand te blussen. Verlaat het gebied – laat spullen achter die het vluchten belemmeren.
  • Vlucht via de gemarkeerde plaatsen naar een veilig gebied, bijvoorbeeld de openbare weg of de bebouwde kom.
  • Bel 112, geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie door.
  • Volg de aanwijzingen van de politie en brandweer.

Dit doet de overheid

De brandweer treft samen met recreatieondernemers, natuurbeheerders, defensie en gemeenten diverse voorbereidingen. Op de eerste plaats wordt een gebied zo beheerd dat brand weinig kans krijgt. Dit kan bijvoorbeeld door begroeiing te planten die minder brandgevoelig is. Ook krijgen goede vluchtplannen en vluchtwegen de aandacht die ze verdienen. In tijd van grote droogte worden in onze regio vliegtuigen ingezet om branden vroegtijdig op te sporen. Als er toch brand uitbreekt, wordt de schade zo klein mogelijk gehouden door de inzet van extra materieel en menskracht.

U kunt op www.vnog.nl/risicocommunicatie meer informatie vinden: tips, folders, en links naar informatie over regionale initiatieven en projecten die de kans op en impact van natuurbrand op termijn verminderen.