Als de sirene gaat

Als u de sirene hoort, dan is er iets aan de hand. Bij een bedreiging van een beperkt gedeelte van de gemeente wordt u gewaarschuwd met geluidswagens van de politie of de brandweer. Bij een bedreiging van een groot gedeelte van de gemeente of bij een regionale ramp wordt u door middel van sirenes gewaarschuwd. Het gevaar kan van alles zijn. Gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen bij een brand, een zwaar ongeval of een dreigende overstroming.

Schuil

Als u de sirene hoort ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Als mensen bij u aanbellen, geef dan gelegenheid om te schuilen. Als u ziet dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

Sluit ramen en deuren

U moet deuren en ramen sluiten, omdat dat het meest veilig is. Zeker als het gaat om gifwolken, gassen en straling.

Mechanische ventilatie

Veel nieuwe woningen hebben een elektrisch aangedreven ventilatiesysteem. Hierbij wordt lucht van binnen naar buiten geblazen. De nodige verse lucht komt via de normale ventilatieopeningen van buiten. Om te voorkomen dat in gevallen waar het advies gegeven is om ramen en deuren te sluiten er alsnog ‘vervuilde’ lucht naar binnen wordt gezogen is het aan te raden deze mechanische ventilatie uit te schakelen. Let hierbij ook op de ventilatiemogelijkheden die woningen hebben met hete lucht verwarming.

Zet de radio/televisie aan

Wanneer door sirenes is gealarmeerd, wordt de nodige informatie via Radio en Televisie verstrekt. Bel de politie niet op om nadere informatie. U zou daarmee de hulpverlening storen en u blokkeert daarmee misschien belangrijke telefoonlijnen. De gemeente maakt in geval van een calamiteit een speciaal informatienummer bekend.

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

Wordt er omgeroepen dat er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, doe dan het volgende:

  • Sluit alle ramen en deuren, wasemkanalen, ontluchtingskokers en ventilatieroosters en doe ook de deuren tussen de kamers dicht;
  • schakel mechanische ventilatie uit;
  • zet gaskachels, kooktoestellen en waakvlammen van geisers en cv-installaties af en doof open vuur;
  • probeer naden en kieren in de woonkamer zo goed mogelijk af te dichten (bijv. met plakband);
  • rook niet en vermijdt onnodige inspanning, wees zuinig met de beschikbare zuurstof;
  • leg natte doeken klaar om zonodig voor neus en mond te houden.
  • Onder normale omstandigheden is bij een volledig afgesloten woning voldoende schone lucht voor een periode van twee tot vier uur.

Evacuatie

Evacuatie zal alleen bij hoge uitzondering nodig zijn. Dat zal waarschijnlijk alleen gelden voor een klein gedeelte van de gemeente. Geluidswagens en/of TV en Radio geven de noodzakelijke aanwijzingen. Wacht daarop. Blijf binnen!

Maandelijkse test

Elk eerste maandag van de maand worden de sirenes getest. De test begint om 12.00 uur en duurt ongeveer anderhalve minuut. Dit is nodig om na te gaan of de apparatuur goed werkt. Het is dan dus loos alarm.

Einde alarmtoestand

Als het gevaar voorbij is dan wordt dit via Radio en TV bekendgemaakt.

Contact

Gemeente Doetinchem, Raadhuisstraat 2
Telefoon: (0314) 377 377
E-mail: gemeente@doetinchem.nl