Veiligheid of crisis

Bij het beperken of bestrijden van noodsituaties biedt de brandweer directe hulp. De brandweer is in regio's opgedeeld. Brandweer Doetinchem valt  in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

In onze veiligheidsregio werken de brandweerkorpsen samen in clusterverband. De brandweer Doetinchem werkt in het cluster Achterhoek West samen met de korpsen Montferland, Oude IJsselstreek en Bronckhorst.

Hulp van de brandweer bij noodsituaties:

  • brandbestrijding
  • hulpverlening bij verkeersongevallen
  • wateroverlast 
  • het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Meer informatie

Verdere informatie en contactgegevens kunt u terecht op de website www.brandweer.nl/noordenoostgelderland.