Transitievisie Warmte

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Ook de gemeente Doetinchem bereidt zich daarop voor. Net als andere gemeenten bekijken we hoe onze wijken van het gas af kunnen. Deze routekaart moet eind 2021 klaar zijn. Dit heet de ‘Transitievisie Warmte’.

Transitievisie Warmte

Samen met Buha, Sité Woondiensten, Alliander en Waterschap Rijn & IJssel werkt de gemeente Doetinchem aan een transitievisie warmte. In deze visie leggen we vast wat voor Doetinchem de beste alternatieven zijn voor aardgas. Ook leggen we vast welke wijken als eerste aardgasvrij worden. Tot slot beschrijven we in grote lijnen hoe we de visie willen gaan uitvoeren door een stappenplan te maken. De gemeenteraad stelt de visie vast, waarschijnlijk gebeurt dat in het najaar van 2021. Daarna maken we samen met de wijken die als eerste van het aardgas af gaan een uitvoeringsplan.

Waarom aardgasvrij?

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Dat heeft het kabinet besloten. Het gebruik van aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De gevolgen voor u

In de transitievisie warmte staat wanneer uw wijk aan de beurt is om van het gas af te gaan. Ook onderzoeken we wat het beste alternatief is voor aardgas in uw wijk. Met het vaststellen van de visie, eind 2021, wordt dit bekend. Uiteraard is dit een zorgvuldige afweging, waarbij per wijk wordt bekeken wat de opties zijn.

U mag meedenken over de visie. U leest daar meer over onder het kopje ‘Uw inbreng’, hieronder.

Proces en planning

De gemeenteraad stelt eind 2021 de transitievisie warmte vast. Hieronder vindt u de stappen die we gaan zetten om zover te komen.

Eerste helft van 2021

  • Onderzoek naar aardgasvrije alternatieven per wijk
  • Opstellen wijkvoorkeursvolgorde
  • Eerste bewonersbijeenkomst

Tweede helft van 2021

  • Onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten per eindgebruiker
  • Presentatie voorlopige visie
  • Tweede bewonersbijeenkomst

Eind 2021: Vaststellen transitievisie warmte door gemeenteraad

2022: Start ontwikkeling wijkuitvoeringsplannen samen met de wijk

2030: De eerste wijken van het gas af

2050: Alle wijken van het gas af

Projectgroep

Om tot een transitievisie te komen werken we samen met (lokale) partijen die veel verstand hebben van duurzaamheid en warmte-opwek. Deze partijen helpen ons om een haalbaar plan op te stellen. De projectgroep komt eens per kwartaal samen.

Op dit moment bestaat de projectgroep uit:

Uw inbreng

Als inwoner mag u meedenken over de route naar een aardgasvrij Doetinchem. 

Dat kan onder andere tijdens de bewonersbijeenkomsten die in 2021 worden georganiseerd. U mag meedenken over de volgorde waarin wijken van het gas af gaan en welke aardgasvrije alternatieven uw voorkeur hebben. Ook gaan we graag met u in gesprek over de eerste versie van de transitievisie. Uiteraard kunt u tijdens deze bijeenkomsten ook uw wensen en zorgen delen en vragen stellen. De gemeente Doetinchem vindt het belangrijk wat u vindt.

De precieze invulling van die bijeenkomsten en uitnodiging daarvoor volgt nog. Wilt u op de hoogte blijven van de route naar een aardgasvrij Doetinchem? Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief via j.janssen2@doetinchem.nl en u ontvangt elk kwartaal het laatste nieuws.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de transitievisie warmte en route naar een aardgasvrije gemeente.

Waarom moet Nederland in 2050 aardgasvrij zijn?

Bij het verbranden van aardgas komt co2 vrij. Dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Waarom een transitievisie warmte?

In de transitievisie warmte richten we ons op 2030 en kijken we vooruit naar 2050. Door nu al te onderzoeken welke schonere alternatieven voor aardgas er zijn en wat past bij welke wijk, weten inwoners en bedrijven beter waar ze aan toe zijn.

Wat zijn alternatieven voor aardgas?

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas. Zo kunt u in plaats van te koken op gas, elektrisch gaan koken. En kunt u verwarmen met een elektrische warmtepomp of biogas. Deze energie kan duurzaam worden opgewekt door bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Ook beter isoleren helpt. Hierdoor is er minder energie nodig om een ruimte warm te houden.

Hoe gaan we van het aardgas af?

De gemeente Doetinchem gaat stap voor stap van het aardgas af. De eerste stap daarin is het opstellen van de transitievisie warmte. Daarna wordt per wijk een uitvoeringsplan gemaakt. Dit gebeurt samen met de inwoners van de wijk en andere betrokkenen. Omdat iedere wijk anders is, krijgt elke wijk een eigen uitvoeringsplan.

Wat kan ik zelf doen? / Wat als ik al voor 2030 van het gas af wil?

U kunt ervoor kiezen zelf alvast aan de slag te gaan. Een laagdrempelige manier om dit te doen is door te kijken naar isolatiemaatregelen. Door beter te isoleren kunt u uw gasverbruik nu al verlagen.

Hoeveel kost het aardgasvrij maken van mijn huis/bedrijf?

Hoeveel het kost om uw woning of bedrijf aardgasvrij te maken, hangt af van uw huis of bedrijf, maar ook van uw gasverbruik en van het aardgasvrije alternatief dat u kiest. De ene maatregel is duurder dan de andere. Daartegenover staat dat de ene maatregel u meer energiebesparing oplevert dan de andere. Dat blijft een afweging.

Waar kan ik meer lezen over aardgasvrije wijken en de transitievisie warmte?

U kunt meer vinden over de route naar aardgasvrij op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Op de website van HIER opgewekt vindt u duurzame alternatieven en een aantal voorbeelden van wat dat kost.

Mijn vraag staat er niet bij, bij wie kan ik terecht?

Staat het antwoord op u vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar j.janssen2@doetinchem.nl.

Contact

Heeft u vragen over de route naar aardgasvrij? Kijk eerst bij de veelgestelde vragen.

Wilt u op de hoogte blijven van de route naar een aardgasvrij Doetinchem? Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief via j.janssen2@doetinchem.nl en u ontvangt elk kwartaal het laatste nieuws.