Winkelpuien De Veentjes maken plaatsen voor wonen aan het park

Provincie Gelderland, het Doetinchemse college en Van Deursen Group hebben grote stappen gezet om geld vrij te maken voor de transformatie van het voormalige woon- en winkelgebied De Veentjes naar een woongebied nabij het park. Deze nieuwe invulling moet bijdragen aan een compactere binnenstad en bestrijdt de huidige leegstand in dit gebied. Groen wordt een belangrijk onderdeel binnen de Veentjes. Zo wordt de verborgen binnentuin opgeknapt en wordt de verbinding tussen binnenstad en het Amphionpark versterkt. Binnenkort neemt de Doetinchemse raad een besluit over het toekennen van de benodigde gemeentelijke financiering.

Samen

In de herfst van 2016 is samen met direct betrokkenen in diverse bijeenkomsten bekeken hoe de toekomst van de Veentjes en omgeving op een positieve manier kan worden ingekleurd. Winkeliers, andere ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners kwamen tot de conclusie dat de Veentjes het beste af is bij een transformatie van winkel- naar woongebied. Dit voorkeursscenario, genaamd Wonen aan het park, is in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens is dit scenario samen met betrokken vastgoedeigenaren en diverse experts zoals architecten, planologen, financieel deskundigen en anderen verder uitgewerkt. "Ik ben vooral trots dat het huidige plan echt een samenspel is geworden met de mensen en ondernemers van De Veentjes zelf. Dat we met de Van Deursen Group een vastgoedeigenaar hebben getroffen die direct het lef toonde om mee te werken maakt dat we straks gelukkig niet meer spreken van slechts een papieren plan, maar echt aan de slag gaan!" kijkt wethouder Lambregts terug op het project.

Nieuwe toekomst

Met deze transformatie verdwijnt ruim drieduizend vierkante meter detailhandel uit de buurt. In plaats daarvan komen er ongeveer 50 woningen terug, waarvan zes koopappartementen en 44 huurwoningen. In 2019 wordt een start gemaakt met het omvormen van de winkelpuien naar woningen. De puien in het voormalig belastingkantoor worden voorlopig nog niet aangepakt. De winkeliers die er nu nog zitten worden op deze manier in de gelegenheid gesteld zich op een goede manier voor te bereiden op een toekomst in een ander pand en om in samenspraak met de gemeente en de vastgoedeigenaar naar een alternatief onderkomen te zoeken. Daarnaast wordt dit blok gebruikt voor de tijdelijke verhuur aan winkeliers uit de overige blokken.

Groene insteek

Dit jaar wordt al gewerkt aan de eerste kleinere opgaven uit het voorkeursscenario Wonen aan het park. In samenspraak met de omgeving is er een ontwerp gemaakt voor de binnentuin. Naar verwachting wordt dit ontwerp nog voor 2019 gerealiseerd. Inmiddels wordt er ook gekeken naar de entreepartijen rondom het Amphionpark en De Veentjes. Hiervoor wordt waarschijnlijk gebruik gemaakt van de huidige groene wand. Ook wordt er gewerkt aan een groene verbinding met onder andere de Heezenpoort zodat het Amphionpark een prominentere rol krijgt voor de binnenstad.

Steengoed Benutten

Josan Meijers, gedeputeerde Wonen van de provincie Gelderland: "De Veentjes is een prachtig voorbeeld waar partijen samenwerken aan de vernieuwing van de binnenstad. Door het gebied een woonfunctie te geven lossen we verschillende problemen op. Zo krijgt De Veentjes een nieuwe toekomst. Daar dragen wij als provincie graag aan bij. Ik ben dan ook blij dat wij vanuit het programma 'SteenGoed Benutten' dit project financieel kunnen steunen." Het provinciale programma SteenGoed Benutten helpt om leegstaande of vervallen plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. Samen met gemeenten en andere partners wil de provincie Gelderland deze gebieden verbeteren door transformatie en herbestemming. Dit alles om de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijk te maken.