Update: Renovatie binnentuin

BTL gaat, in opdracht van de gemeente Doetinchem, aan de slag met het opnieuw inrichten van de binnentuin achter het appartementencomplex De Slinge. In de afgelopen maanden is hiervoor samen met inwoners een nieuw ontwerp gemaakt. 

Fasering

De werkzaamheden worden in twee fases worden uitgevoerd.

  • Fase 1: december 2018 tot en met mei 2019 (binnenterrein)
  • Fase 2: begin 2020 (looppad langs gevels)

Werkzaamheden vervolg fase 1

Het grondwerk, straatwerk, aanbrengen bakken en aanbrengen van de beplanting wordt vanaf woensdag 20 februari 2019 weer opgepakt.

Meer informatie

De werkzaamheden aan de binnentuin is een van de deelprojecten in de Veentjes. Wilt u meer informatie over de plannen in de binnentuin of de andere projecten die hier spelen, loop gerust binnen bij  het informatiecentrum op De Veentjes (De Veentjes 22). Het informatiecentrum is geopend op dinsdagochtend, donderdagmiddag en zaterdagmiddag. Kijk ook op www.doetinchem.nl/veentjes.

Contact

Wij doen onze uiterste best om de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden, maar enige overlast is onvermijdelijk. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Rudy Kosters. Hij co├Ârdineert de werkzaamheden en is te bereiken op 06-51553666.

Gedurende de werkzaamheden is er ook een medewerker van BTL op het werkterrein aanwezig, mocht u vragen hebben stel hem deze dan gerust.

Te downloaden: