Toekomst de Veentjes

Er wordt gewerkt aan de toekomst van de Veentjes. 

Terugblik

In drie bijeenkomsten in het najaar van 2016 is met ondernemers en bewoners van de Veentjes van gedachten gewisseld over de toekomst. In de bijeenkomsten werden de uitkomsten van eerder gevoerde gesprekken en gegevens uit onderzoeken en experimenten met de aanwezigen gedeeld. Deze informatie was het startpunt om samen een eerste stap te zetten in de planvorming voor de Veentjes. Dit heeft geleid tot een drietal scenario's die zijn besproken op de tweede bijeenkomst. Daaruit zijn voorkeuren gekomen, die in de derde bijeenkomst verder uitgediept zijn.

Voor de toekomst van de Veentjes is door de betrokkenen de voorkeur uitgesproken voor het scenario Wonen aan het park.

Tussen 9 en 17 december 2016 hebben tekeningen, sfeerbeelden en beschrijvingen van de scenario’s in het StadsLAB gehangen. Iedereen was in de gelegenheid om vragen te stellen of een mening te geven over de scenario’s.

Vervolg workshops: Woonexperiment de Veentjes
Tijdens workshops op 2 en 16 mei en 8 juni 2017 is een groep van vastgoedeigenaren van De Veentjes en het Schouwburgplein samen met diverse experts (architecten, financieel deskundigen, planologen) begonnen met het Woonexperiment De Veentjes. Dit houdt in dat er gekeken wordt wat nodig is om het winkelgebied om te vormen naar een woongebied. Hoe maak je bijvoorbeeld van een leegstaand winkelpand een geschikte woning? Op donderdag 8 juni zijn de resultaten uit de workshops gedeeld met omwonenden en ondernemers. De bevindingen zijn weer gebundeld in een boekje. De plannen zijn na 8 juni 2017 aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gepresenteerd.

Informatiebijeenkomst 22 september 2017
Op vrijdag 22 september zijn omwonenden geïnformeerd over de laatste stand van zaken over wat hun gebied de komende tijd gaat gebeuren.

Wethouder Ingrid Lambregts gaf een presentatie over het proces tot nu toe. Architect Bob Custers van Vocus Architecten gaf vervolgens een uitgebreide presentatie over zijn ideeën voor het gebied. Ook presenteerde hij tekeningen over de omvorming van de winkels naar woningen en hoe de woningen eruit gaan zien. Hij liet plattegronden zien van de woningen, maar ook sfeerbeelden, zodat de bezoekers een idee krijgen hoe hun gebied er in de toekomst uit gaat zien. Cees-Jan de Rooij gaf een presentatie over de openbare ruimte in De Veentjes. Hoe kan het gebied aantrekkelijker en mooier gemaakt worden, bijvoorbeeld door het creëren van een meer parkachtige omgeving. 

Daarnaast werd de groene wand onthuld door wethouder Ingrid Lambregts in aanwezigheid van buurtbewoners, ondernemers en leerlingen van AOC Oost, die een bijdrage hebben geleverd aan het groen in de wand. Deze wand kan straks op een andere locatie worden hergebruikt als deze hier na de herontwikkeling van het voormalige C1000 pand niet meer nodig is.

Groene wand

Stand van zaken juli 2018

Proces en financiën
November 2017 is er geld vrij gemaakt (via de Uitvoeringsnota Binnenstad) voor de openbare ruimte van de Veentjes en omgeving. Het is de bedoeling dat het bedrag in 2018 nog wordt uitgegeven. De eerste zaken die worden opgepakt zijn de binnentuin achter het appartementencomplex de Slinge, de entreepartijen rondom de Veentjes en het Amphionpark en de aankleding van het Koppelstuk (tussen de Veentjes-Heezenstraat en Het Gevang). Die laatste activiteit hangt nauw samen met de aanpak van de leegstand door de eigenaren binnen dit gebied.

Binnentuin en entreepartij de Veentjes
In de achterliggende maanden is onze ontwerper Cees-Jan de Rooi met een aantal inwoners gaan nadenken over een nieuw ontwerp voor de binnentuin achter het appartementencomplex De Slinge. Er ligt nu een conceptontwerp wat alleen nog moet worden doorgerekend. Het is de bedoeling om dit ontwerp nog dit jaar uit te voeren. Inmiddels wordt ook gekeken naar de entreepartijen. Naar verwachting start het proces rondom het Koppelstuk na de vakantie.

Veentjeslab
Sinds het najaar van 2017 hebben wij de beschikking over één van de voormalige winkels aan de Veentjes om dit in te richten als Veentjeslab. De bijeenkomst rond de opening van de Groene Wand heeft daar plaatsgevonden. Daarna hebben we de ruimte aangekleed met divers informatiemateriaal. Om verschillende redenen zijn we nu bezig met een verhuizing naar een andere leegstaande winkel (nummer 24). Hier is de akoestiek beter en er moet minder aan gebeuren. Op donderdag 21 juni wordt deze ruimte voor het eerst officieel gebruikt. De ruimte blijft een informatiepunt (zie de nieuwsberichten in de vitrines). 

Expositie
Het Veentjeslab wordt ook ingericht als ruimte voor een expositie over de Veentjes. De totstandkoming van de expositie gebeurt onder leiding van Henk Garretsen. Doel van de expositie is om een tijdsbeeld op te zetten over het verleden, heden en de toekomst van De Veentjes. Voor deze expositie is men nog op zoek naar verhalen, foto’s en voorwerpen. Helpt u mee? Neem dan contact op met Henk Garretsen: 06-27392675 / expositiedeveentjes@outlook.com.

Bezoek van de commissaris van de Koning, Clemens Cornielje
Donderdag 21 juni bracht Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in provincie Gelderland, een werkbezoek aan Doetinchem. Het werkbezoek startte met een overleg met burgemeester en wethouders. Hierna werd het programma vervolgd met een wandeling naar De Veentjes. Het was een besloten bijeenkomst, maar wel zo breed opgezet dat een aantal winkeliers en bewoners aanwezig zijn.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u een steentje bijdragen aan de toekomst van uw wijk? Neem contact op met projectleider Albert Gerritsen: a.gerritsen@doetinchem.nl