Subsidieregister

Een subsidie is een aanspraak op financiële middelen die door de gemeente (of via de gemeente) wordt verstrekt. Betaling voor aan ons geleverde goederen of diensten valt niet onder het begrip subsidie.

Welke subsidies zijn er tot nu toe voor 2018 verleend in het Sociaal Domein?

openbaar subsidieregister 1e update (april 2018)

In dit register kunt u zien welke subsidies tot nu toe verleend zijn en met welk doel.
In het register zullen de namen van natuurlijke personen worden vervangen door de titel ‘anoniem’. Dit in verband met de bescherming van de privacy.

Subsidies die in voorgaande jaren zijn uitgereikt, kunt u terugvinden in het archief.