Structuurvisies bekijken

Een structuurvisie is een strategisch beleidsdocument waarin het beleid voor de inrichting van de ruimte wordt uitgelegd. Een structuurvisie wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Wilt u meer uitleg over de inhoud en procedure van een structuurvisie, dan vindt u dit op de pagina’s Wat is een structuurvisie? en Procedure structuurvisie.

Structuurvisie bekijken op ruimtelijke plannen.nl

Bestemmingsplannen

Naast structuurvisies heeft de gemeente ook bestemmingsplannen en beheersverordeningen vastgesteld. In dit juridische document is bepaald wat er in de gemeente met de ruimte mag gebeuren. De bestemmingsplannen en beheersverordeningen leest u op de pagina bestemmingsplannen.

De structuurvisies van de gemeente Doetinchem: