(Sport)verenigingen en sportondernemers

Sportclubs en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Sport (TOGS).

Opstarten en organiseren sportaanbod

Vanuit NOC*NSF is het nieuwe protocol ‘Verantwoord sporten’ beschikbaar geworden. Samen met de noodverordening vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn dit de protocollen en richtlijnen voor het organiseren van sportactiviteiten vanaf maandag 11 mei 2020.

Voor sportaanbieders die willen beginnen met het opstarten en organiseren van sportactiviteiten voor alle leeftijden vragen we om een checklist in te vullen. Zodat wij een overzicht kunnen maken door wie er op welke momenten wordt gesport en waar dit gebeurt. De checklist vind je via www.formdesk.com/sportservicedoetinchem/opstarten-sportaanbod. In principe kan het sportaanbod worden opgestart na het invullen en verzenden van de checklist. Indien er vragen zijn, nemen wij contact op met de aangegeven contact persoon.

De  sportaanbieders die op een eerder moment de plannen al hebben besproken met Sportservice Doetinchem, vragen we ook om de checklist in te vullen. Verenigingen die gebruik maken of gaan maken van de accommodatie van een andere vereniging moeten onderling afstemming zoeken. Heb je geen direct contact gehad met deze vereniging of heb je ondersteuning nodig, neem dan contact op met je directe contactpersoon of  met Manon Zwakenberg.

Bekijk de nieuwe protocollen van NOC*NSF die zijn vastgesteld.

Wanneer er nieuwe informatie is, zal dit via de bekende kanalen bekend worden gemaakt. Houd ook de informatie vanuit de sportbonden en – koepels goed in de gaten. Mocht je in de tussentijd vragen hebben neem dan contact op met je contactpersoon.