Wethouder M. (Maureen) Sluiter MA (VVD)

Maureen Sluiter (Terborg, 1979) is geboren en getogen in de Achterhoek en wethouder van de gemeente Doetinchem sinds 2016.

Na de middelbare schoolperiode in Doetinchem is ze vertrokken naar Tilburg voor haar studie. Hier heeft ze haar HBO propedeuse Pedagogiek gehaald en is daarna gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht en de Università degli Studi di Firenze (Italië). Hier heeft ze haar bachelor Italiaanse Taal en Cultuur en haar Master Comparative History behaald.

Na bijna drie jaar studeren en werken in Italië is ze in 2007 weer teruggekomen naar de Achterhoek. Ze is aan de slag gegaan in de consultancy en werkzaam geweest als management consultant op het gebied van zorg & welzijn (WMO) voor gemeenten. Na een korte uitstap als account coördinator bij Checkpoint Systems, is ze drie jaar werkzaam geweest als projectmanager op het snijvlak van het sociaal domein, ICT en vernieuwende, kostenbesparende oplossingen in de zorg. Gericht op de processen, ontwikkelingen en strategie.

Bij haar terugkomst naar Nederland is Maureen zich actief in gaan zetten voor de politiek. Eerst bestuurlijk op het gebied van de PR voor de VVD, afdeling Oude IJsselstreek en later vanaf 2010 als gemeenteraadslid voor de gemeente Doetinchem. Van 2013 tot 2016 was zij fractievoorzitter van de VVD Doetinchem. Als woordvoerder op het sociaal domein, financiën en bestuurlijke zaken heeft zij, gecombineerd met haar ervaring in het bedrijfsleven, een brede achtergrond.

“Wat ik belangrijk vind is die stip op de horizon te zetten: keuzes maken. Voor de korte en de lange termijn. Uitdagingen vertalen naar concrete oplossingen en mogelijkheden; wat kunnen we doen, wat moeten we doen en wat gaan we gezamenlijk doen. De gemeente staat daarin niet alleen; samen moeten we het doen en samen gaan we de uitdagingen aan. Ik vertrouw daarbij ook op de mogelijkheden en ideeën die ondernemers, inwoners en instellingen zelf hebben. En ik zie de gemeente Doetinchem met haar stadskern en dorpen niet als een op zichzelf staande gemeente, maar als nadrukkelijk onderdeel van de samenleving, het bedrijfsleven en de regio Achterhoek.

De uitdagingen zien we terug in de opgaven waar we ons voor inzetten en voor mij is de integrale aanpak - gebiedsgericht werken, samen de handschoen oppakken - cruciaal om de opgaven niet alleen nu te adresseren maar ook gezamenlijk voor de lange termijn goed neer te zetten. Met een visie de opgave vormgeven en samen invulling geven aan de mooie wijken en dorpen, onze gebieden, om te zorgen dat we nu en straks leuk kunnen blijven wonen, werken en leven in deze prachtige gemeente en regio. 

Met mijn achtergrond ook in het bedrijfsleven vind ik juist de combinatie tussen bedrijfsleven en politiek een boeiend spanningsveld en een kans om de opgaven concreet te maken. Zo wil ik samen met het bedrijfsleven werken aan economische versterking van onze gemeente en daarmee aan een sterkere Achterhoek. Om daarmee voor de lange termijn werkgelegenheid te creëren en te zorgen dat Doetinchem voor (jonge) mensen een aantrekkelijke regio is om te werken en te wonen. 

En ook hier komt voor mij de integrale benadering terug; niet sec onderdeel per onderdeel bekijken maar opgave gericht aan de slag. Daarin zie ik dan ook een mooie verbinding in mijn portefeuille tussen onze economische, jeugd- en onderwijsopgaven. Niets staat op zichzelf en ik breng dit graag met elkaar in verbinding, juist voor de toekomst. Een verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs, aanbieders en de gemeente; een mooie wisselwerking tussen kennis delen en leren. We moeten er nu over nadenken hoe we dit voor de lange termijn willen borgen, zodat we ook in de toekomst van elkaar kunnen blijven leren en onze inwoners kunnen laten profiteren.”

Portefeuille

  • Economische zaken
  • Onderwijs
  • Jeugdzorg
  • Jeugd
  • Cultuur
  • Cultuurhistorie
  • Bestuurlijk opdrachtgever Buurtplein
  • Projectwethouder Gebiedsvisie(s)

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder M. (Maureen) Sluiter MA

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Twitter

Volg Maureen Sluiter op Twitter via @maureen_sluiter