Wethouder L.T.M. (Rens) Steintjes (CDA)

Rens Steintjes (Wehl, 1973) is sinds 2018 wethouder van de gemeente Doetinchem.

Naast zijn werk als eerste monteur energie en informatie bij Heijmans Infra in Veenendaal, is Rens sinds 2000 politiek actief. Eerst als bestuurslid CDA afdeling Wehl, later ook als raadslid gemeente Wehl. Sinds de herindeling in 2005 zit Rens in de gemeenteraad van Doetinchem, waar hij in 2014 tevens fractievoorzitter wordt van het CDA.

“Verbinding is voor mij de kern binnen mijn portefeuilles. Ik zie een grote kans in het verbinden van sport met het sociaal domein. We streven naar een sterke samenleving, waar iedereen mee doet en sport kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. In projecten zoeken we meer en meer de verbinding met bewoners en ondernemers. Met hun waardevolle inbreng kunnen we projecten efficiënt uitvoeren en creëren we direct meer draagvlak. Het wordt onze standaard manier van werken. Essentiële ontwikkelingen die de komende jaren vorm krijgen en die zeer positief zijn voor de bereikbaarheid in Doetinchem en de Achterhoek zijn de verbreding van verkeersader Europaweg en de aanleg van dubbel spoor tussen Doetinchem en Arnhem. Een fysieke verbinding waar ik me voor ga inzetten de komende jaren.”

Portefeuille

  • Verkeer
  • Bestuurlijk opdrachtgever BUHA (waaronder afval en riolering)
  • Accommodaties
  • Sport

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder L.T,M. (Rens) Steintjes

Contact

bestuur@doetinchem.nl