Wethouder I.M. (Ingrid) Lambregts (CDA)

Ingrid Lambregts (Hillegom, 1963) is politicus voor het CDA en sinds mei 2014 wethouder van gemeente Doetinchem. Na haar studie Bedrijfskunde aan Nyenrode werkte ze geruime tijd in commerciële en leidinggevende functies bij de Nederlandse vestiging van automatiseringsleverancier NCR en daarna als zelfstandig ondernemer op het gebied van managementcoaching, interim management, training en procesbegeleiding. Daarnaast was ze bestuurslid bij een bank en toezichthouder bij een zorgaanbieder.

Het gezinsleven met opgroeiende kinderen vergrootte haar betrokkenheid bij de eigen gemeente. Dit motiveerde haar in 2002 om politiek actief te worden voor het CDA. In de periode 2002-2011 was zij achtereenvolgens raadslid, fractievoorzitter en wethouder in De Ronde Venen. Tevens was ze 1e loco burgemeester. In 2011 pakte ze haar werk als zelfstandig ondernemer weer op.

Ingrid houdt van het veelzijdige Doetinchem en de ‘gewoon-doen’ mentaliteit van de inwoners en ondernemers. De combinatie van ambitieuze, gastvrije centrumgemeente, tradities koesterende dorpen en het prachtige, groene buitengebied vindt ze uniek aan de Achterhoek. Het is haar motivatie om die kwaliteiten te behouden en om mee te helpen deze verder uit te bouwen.

“Ik geloof in de lokale kracht van de samenleving. Daar gebeurt het. De gemeente moet inwoners, bedrijven en instellingen het vertrouwen en de ruimte geven om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.  Zo komen op creatieve wijze nieuwe en eigentijdse ideeën en oplossingen tot stand. Dat begint bij het echt naar elkaar luisteren, verbinding zoeken, durven experimenteren en samen leren. De gemeente moet daarbij een betrouwbare partner zijn die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.”

Portefeuille

  • Wijk- & Buurtontwikkeling
  • Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
  • Binnenstad
  • Bouw- & Woningtoezicht
  • Water & Riolering
  • Natuur & Landschap
  • Burgerparticipatie
  • Projectwethouder Gebiedsvisie(s)

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder I. M. (Ingrid) Lambregts.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Twitter

Volg Ingrid Lambregts op Twitter via @ingridlambregts.