Wethouder I.M. (Ingrid) Lambregts (CDA)

wethouder Ingrid LambregtsIngrid Lambregts (Hillegom, 1963) is sinds 2014 wethouder van gemeente Doetinchem.

Na haar studie Bedrijfskunde aan Nyenrode werkte ze geruime tijd in commerciële en leidinggevende functies bij de Nederlandse vestiging van automatiseringsleverancier NCR en daarna als zelfstandig ondernemer op het gebied van interim management, management coaching en procesbegeleiding. Daarnaast was ze bestuurslid bij een bank en toezichthouder bij een zorgaanbieder.

Het gezinsleven met opgroeiende kinderen motiveerde haar in 2002 om politiek actief te worden voor het CDA. In haar toenmalige woonplaats, de Ronde Venen, was zij achtereenvolgens raadslid, fractievoorzitter en wethouder.

Ingrid houdt van het veelzijdige Doetinchem en de ‘gewoon-doen’ mentaliteit van de inwoners en ondernemers. Gewoon samen de schouders er onder zetten om er voor te zorgen dat Doetinchem haar positie als ambitieuze en gastvrije centrumstad versterkt, dat het voorzieningenniveau ook in de dorpen op peil blijft en dat het unieke Doetinchemse buitengebied mooi, rendabel en leefbaar blijft.

“Ik geloof in de lokale kracht van de samenleving. Daar gebeurt het. De gemeente moet inwoners, bedrijven en instellingen het vertrouwen en de ruimte geven om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo komen op creatieve wijze nieuwe en eigentijdse ideeën en oplossingen tot stand. Dat begint bij echt naar elkaar luisteren, verbinding zoeken, durven experimenteren en samen leren. De gemeente moet daarbij een betrouwbare partner zijn die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.”

Portefeuille

  • Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
  • Binnenstad
  • Dorp-, Wijk- & Buurtontwikkeling
  • (Middel-)grote stedenoverleg
  • Bouw- & Woningtoezicht
  • Water
  • Natuur & Landschap
  • Projectwethouder Gebiedsvisie(s)

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder I. M. (Ingrid) Lambregts.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Twitter

Volg Ingrid Lambregts op Twitter via @ingridlambregts.