Wethouder F.H.T. (Frans) Langeveld (GroenLinks)

Frans Langeveld (Sittard, 1959) is sinds mei 2014 wethouder van de gemeente Doetinchem.wethouder Frans Langeveld

Frans is na een studie geneeskunde in 1984 gaan werken als leraar op het MBO bij een voorganger van het Graafschap College. In 1986 is hij in Doetinchem komen wonen. In 1992 is hij gaan werken bij de Algemene Onderwijsbond, onderdeel van de FNV, als regionale bestuurder en vanaf 2000 als landelijk bestuurder primair onderwijs. Vanaf 2004 werkte hij bij de gemeente Arnhem, met als laatste functie afdelingshoofd bij Werk & Inkomen.

In 1997 werd Frans Langeveld actief voor GroenLinks in Doetinchem. In 1998 werd hij gekozen als raadslid, maar in 2000 is hij weggegaan vanwege verandering van werk. In 2005 kwam Frans terug als raadslid en werd vervolgens vanaf 2010 ook fractievoorzitter. Als raadslid heeft hij meerdere portefeuilles gehad: sociale zaken en welzijn, verkeer en milieu, zorg, werk en inkomen. Daarnaast was hij als vrijwilliger actief voor de protestantse kerk in Doetinchem en eerder voor DOS. Frans Langeveld heeft meerdere bestuursfuncties vervuld bij ontspanningsverenigingen. In 2014 is hij wethouder geworden voor duurzaamheid, werk en inkomen, milieubeleid en vluchtelingen. In de huidige periode ligt zijn aandachtsgebied wederom bij duurzaamheid en milieubeleid en daarnaast wmo, opvang en bescherming en diversiteitsbeleid

 “Doetinchem kan niet zonder de Achterhoek en de Achterhoek kan niet zonder Doetinchem. Dat zie je terug in de aanpak van duurzame energietransitie en circulaire economie. Maar ook voor de WMO en Opvang en Bescherming van kwetsbare inwoners zullen we het regionaal samen moeten doen. Voor mij staat daarbij voorop dat we de maatschappelijke vragen niet voor maar samen met de bewoners oppakken. Mensen zijn zelf heel goed in staat hun leefomgeving vorm te geven met respect voor elkaar.

Waar nodig stimuleert en ondersteunt de gemeente onze inwoners om in staat te zijn richting aan hun leven te geven. Als neveneffect hoeven dan ook de bezuinigingen vanuit het rijk ons niet méér geld te kosten. De duurzame energietransitie en de circulaire economie lijken ons veel geld te gaan kosten, maar eigenlijk is het raar dat we vergeten dat de kosten voor afval en verstoring van onze natuurlijke leefomgeving en het aardgas helemaal niet hoeven te maken als we het anders aanpakken. Kortom er is genoeg te doen de komende jaren samen met onze inwoners en met mijn collega’s en ambtenaren!

Portefeuille

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Maatschappelijke opvang/OGGz
  • Duurzaamheid
  • Diversiteit
  • Milieu & Omgevingsdienst Achterhoek

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder F.H.T. (Frans) Langeveld.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Twitter

Volg Frans Langeveld op Twitter via @franslangeveld.