Samenstelling college

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taken, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Vergadering college

Iedere dinsdag vergadert het college. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunt u de besluitenlijst van deze vergaderingen bekijken in het bestuurlijk informatiesysteem (BIS) of aan de balie in het stadhuis.

Collegeleden

college van burgemeester en wethouders