Samenstelling college

Het college bestaat uit de burgemeester en zes wethouders en vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt de voorstellen aan de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Binnen het college van burgemeester en wethouders is een taakverdeling gemaakt. Deze portefeuilleverdeling vindt u hieronder. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Vergadering college

Iedere dinsdag vergadert het college. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunt u de besluitenlijst van deze vergaderingen bekijken in het bestuurlijk informatiesysteem (BIS) of aan de balie in het stadhuis.

Collegeleden