Rozengaardseweg/Raadhuisstraat

In 2019 worden de Rozengaardseweg en de Raadhuisstraat opnieuw ingericht. Het gaat om het gedeelte tussen de Houtkampstraat en de J.F. Kennedylaan. Vanwege de slechte staat van de weg en fundering wordt dit gedeelte compleet vervangen. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met het gedeelte van de Raadhuisstraat dat al opnieuw is ingericht. Hoornstra Infrabouw voert de werkzaamheden uit in opdracht van gemeente Doetinchem.

Veiligheid fietsers

Om de veiligheid van fietsers te verbeteren, worden ook dit deel van de Rozengaardseweg en Raadhuisstraat voorzien van vrijliggende fietspaden. Hierdoor wordt op een aantal delen van de weg de inrichting anders dan in de huidige situatie.

Verkeerslichten

Na de reconstructie van de Raadhuisstraat - Rozengaardseweg komen de verkeerslichten op de kruising Rozengaardseweg - Dr. Huber Noodtstraat te vervallen.

Bij een reconstructie wordt altijd kritisch gekeken naar de noodzaak van het handhaven van verkeerslichten. Door de jaren heen veranderen verkeersstromen namelijk en kan de noodzaak van verkeerslichten afnemen of toenemen. In het geval van de kruising Rozengaardseweg – Dr. Huber Noodtstraat is uit onderzoek gebleken dat voor zowel de verkeersdoorstroming als voor de verkeersveiligheid een voorrangskruising een goed alternatief is.

In de nieuwe vormgeving wordt het kruispunt een stuk eenvoudiger en overzichtelijker dan nu het geval is. Er hoeven slechts twee rijstroken overgestoken te worden. Tussen deze rijstroken liggen middeneilanden waardoor slechts één rijstrook per keer overgestoken hoeft te worden.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in delen:

  • 27 mei - eind juli 2019: J.F. Kennedylaan tot kruising Dr. Bardetplaats (Dit gedeelte is inmiddels gereed en geopend voor verkeer)
  • 12 - 16 augustus 2019: Paul Krugerlaan tot kruising Dr. Bardetplaats. Extra onderhoudswerkzaamheden aan rioolputten in de weg. (Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond)
  • 2 september - medio november 2019: Kruising Dr. Bardetplaats tot en met kruising Houtkampstraat. (Werkzaamheden zijn gereed)

Afsluiting en omleiding

September-medio november
Vanaf september wordt gewerkt vanaf de kruising met de Houtkampstraat tot en met de kruising met de Dr. Huber Noodtstraat. Er blijft één wegvak beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer dat de stad in wil. Ook fietsers kunnen gebruikmaken van de Raadhuisstraat.

Omleidingsroute van 16 september t/m 15 november 2019

Eind november 2019: De weg is weer open!

Nieuwsbrieven

Actuele informatie over de werkzaamheden, vindt u in de nieuwsbrieven.

Informatie / contact

Hebt u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsmanager van Hoornstra Infrabouw, Reinier Roerdink. U bereikt hem op telefoonnummer (06) 125 52 188 of via reinier@hoornstra-infrabouw.nl. Elke donderavond van 19.00 - 20.00 uur houden wij in de directiekeet op de hoek Houtkampstraat / Raadhuisstraat een inloop waar u vragen kunt stellen. Daarvoor moet u zich wel vooraf aanmelden bij de Omgevingsmanager (06) 125 52 188. 'U bent van harte welkom!'