Rekenkamer

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van de gemeenteraad. Zij onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk efficiĆ«nt, effectief en volgens de wet doet. De commissie bepaalt zelf welke onderzoeken ze doet. De gemeenteraad of inwoners van Doetinchem kunnen suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp. De rekenkamercommissie legt haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen in openbare rapporten vast. Zij biedt elk rapport aan de gemeenteraad aan.

Samenstelling van de rekenkamercommissie

De commissie bestaat uit drie leden, die alle drie geen gemeenteraadslid zijn:

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer maakt een groslijst van onderwerpen die zij zelf op het spoor komt of aangedragen krijgt via de raad. Zij maakt een selectie van drie tot vijf onderzoekswaardige onderwerpen. Selectiecriteria zijn onder meer: maatschappelijk belang, mogelijk toegevoegde waarde voor het raadswerk, praktische uitvoerbaarheid en variatie aan onderwerpen. Aan de hand van de onderwerpen stelt de commissie het jaarprogramma en de planning op.
In 2020 heeft rekenkamer de volgende onderzoeken gepland:

  • Interactie gemeenteraad, college en organisatie Doetinchem: een nulmeting;
  • Horeca en veiligheid

Suggestie voor onderzoek?

Als u wilt dat de rekenkamercommissie een onderzoek naar een bepaald project gaat instellen, richt uw verzoek dan aan de raad van de gemeente Doetinchem. Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem of aan griffie@doetinchem.nl.
Geeft u daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat de achtergrond is van uw verzoek.

Contact

Voor meer informatie over de rekenkamer kunt u mailen naar rekenkamer@doetinchem.nl.

Publicaties