Registratie niet ingezetenen

Inschrijven registratie Niet-Ingezetenen/BSN aanvragen

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Bijvoorbeeld om hier te werken of te studeren? Dan kunt u zich laten inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). De gemeente Doetinchem heeft zo’n RNI loket.
Als u bent ingeschreven in de RNI krijgt u een burgerservice nummer (BSN). Dit nummer heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw contacten met de Nederlandse overheid, onderwijs, zorg en belastingen.
U moet persoonlijk langskomen met een geldig identiteitsbewijs in goede staat! Wij controleren uw identiteit. Als u al eerder een BSN hebt gekregen, kunt u een uittreksel krijgen uit de RNI.

Wonen in Nederland

Blijft u langer dan vier maanden wonen in Nederland, dan moet u zich in laten schrijven in de Basisregistratie Personen, afgekort BRP. Daarvoor moet u op het gemeentehuis zijn van de gemeente waar u woont. Het RNI loket kan in dit geval niets voor u doen.

Wilt u een BSN aanvragen of een uittreksel uit de RNI bij het loket ophalen? Dan moet u een afspraak maken.

Afspraak maken

Kosten

Een uittreksel kost € 18,95.

Uitzendorganisaties en werkgevers

Wilt u afspraken maken voor de aanvraag van een BSN voor meer dan 8 personen of bent u contactpersoon van een uitzendorganisatie of werkgever? Meldt u dan aan bij bsn@doetinchem.nl, dan nemen wij contact met u op voor een afspraak.

Uittreksel RNI

Woont u in het buitenland en hebt u een uittreksel RNI nodig, bijvoorbeeld omdat u geëmigreerd bent of uw BSN-nummer kwijt bent? Vraag dan een uittreksel uit de RNI.

U kunt dat op de volgende manier doen:

  • Persoonlijk langskomen in de gemeentewinkel met een geldig identiteitsbewijs. Hiervoor moet u een afspraak maken! Of
  • Schriftelijk aanvragen met het formulier RNI uittreksel:

Formulier RNI uittreksel

BSN voor uw kind aanvragen

Wanneer u een BSN voor uw kind wilt aanvragen, moet het kind persoonlijk bij de aanvraag aanwezig zijn.

Hiervoor hebt u het volgende nodig:

  • Identiteitsbewijs kind
  • Identiteitsbewijs ouder
  • Uittreksel geboorteregister waaruit blijkt wie de ouders zijn

Minderjarigen

Bent u 16 jaar of ouder? Dan mag u zelf een BSN bij ons aanvragen.
Bent u jonger dan 16 jaar, dan is toestemming nodig van een ouder/gezaghouder of andere wettelijk vertegenwoordiger. De ouder/gezaghouder moet samen met u aanwezig zijn bij de aanvraag. Als bewijs moet u een internationale geboorteakte meenemen.

Sta ik ingeschreven in de RNI?

Als u ná 1 oktober 1994 in Nederland bent uitgeschreven, staat u automatisch ingeschreven in de RNI. Als u vóór 1 oktober 1994 bent uitgeschreven, kan het ook zijn dat u staat ingeschreven in de RNI. Dit is het geval als u bijvoorbeeld AOW of WAO ontvangt. Of omdat u belasting betaalt in Nederland. U kunt dan een uittreksel aanvragen vanuit het buitenland.

Niet ingeschreven

Als u vóór 1 oktober 1994 in Nederland bent uitgeschreven en niet ingeschreven staat in de RNI, dan kunt u geen uittreksel aanvragen. U moet zich eerst persoonlijk inschrijven in dit register. Dit kan bij de gemeentewinkel van de gemeente Doetinchem. U moet hiervoor een afspraak maken. U kunt ook terecht bij één van de andere 18 RNI-gemeenten.

Verklaring uitschrijving uit Nederland

Bent u vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven en hebt u alleen een "verklaring uitschrijving uit Nederland" nodig? Dan kunt u die online aanvragen bij de gemeente Den Haag. Hiervoor hoeft u niet ingeschreven te staan in de RNI.

Adreswijzigingen doorgeven

Wilt u een adreswijziging doorgeven voor de RNI? Dat kan met het formulier change request. 

Download change request adres

Vergeet niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, anders kunnen wij uw verzoek niet verwerken. Voor ieder familielid moet een apart formulier worden ingevuld.

Voor overige wijzigingen van uw persoonsgegevens moet u persoonlijk bij ons aan de balie komen. Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak met ons telefonisch informatiecentrum, telefoonnummer (0314) 377 377.