Regio Achterhoek

Regio Achterhoek is een organisatie met acht (soms tien) samenwerkende gemeenten in Oost Gelderland. De gemeente Doetinchem maakt ook onderdeel uit van dit samenwerkingsverband. De Regio Achterhoek zet zich, in opdracht van de deelnemende gemeenten, nadrukkelijk in voor het gedeelde belang. Daar waar gemeenten zich - vanzelfsprekend - vooral richten op hun eigen inwoners, kijkt de Regio Achterhoek over gemeentegrenzen heen naar de belangen van het gebied als geheel.

Echt Achterhoek

De Regio Achterhoek is in samenwerking met verschillende Achterhoekse partijen (overheden, bedrijfsleven, corporaties en instellingen) de ECHT Achterhoek-campagne gestart. ECHT Achterhoek is meer dan een logo. Het is het kwaliteitsstempel op alles wat de Achterhoek aantrekkelijk maakt.

Logo Echt Achterhoek