Vuurwerk en carbid

 • Wat is het?

  Gebieden met een verbod op het afsteken van vuurwerk!

  Tijdens de jaarwisseling mag er alleen tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Het afsteken van vuurwerk is en blijft niet zonder risico’s. Veel mensen, maar ook dieren ervaren het afsteken van vuurwerk als hinderlijk. Sommigen onder hen verblijven in een omgeving waar het afsteken van vuurwerk niet alleen hinderlijk, maar soms zelfs gevaarlijk is of per definitie overlast veroorzaakt.

  Om die personen en ook dieren tijdens de jaarwisseling enige bescherming te bieden, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om gebieden aan te wijzen waar het afsteken van vuurwerk verboden is.

  In gemeente Doetinchem zijn dat alle gebieden binnen een straal van 50 meter vanaf:

  • het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en dependances van dit ziekenhuis
  • oogziekenhuis Zonnestraal Doetinchem
  • verpleegtehuizen
  • verzorgingstehuizen
  • kerken
  • de locaties die in gebruik zijn voor de opvang van vluchtelingen
  • begraafplaatsen
  • de kinderboerderijen ‘Kokiezier’ en Canadapark
  • dierenasiels en dierenopvanginstellingen
  • recreatiepark de Koekendaal
  • park Overstegen
  • natuurpark Ruigehorst

  Veilig carbidschieten in Doetinchem

  Het carbidschieten is een mooie traditie in de Achterhoek, maar bij ondeskundig gebruik niet zonder gevaar. Veiligheid en respect voor de omgeving staan voorop. Daarom vraagt de gemeente Doetinchem jaarlijks extra aandacht voor de regels die gelden bij carbidschieten. Zolang de regels voor veilig carbid schieten worden nageleefd, blijven de risico’s beperkt. Dit, samen met intensieve toezichthouding door politie en gemeente, heeft de afgelopen jaren geleid tot minder meldingen van overlast door carbid schieten.

  De regels

  Carbid schieten is alleen toegestaan:

  • buiten de bebouwde kom
  • bij het carbidschieten moet altijd toezicht worden gehouden door een volwassene (18+)
  • het mag alleen op 31 december van 10.00 tot 1 januari 02.00 uur
  • met bussen van maximaal 40 liter, die niet wordt afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen
  • op een afstand van 100 meter van een woning
  • op een afstand van 300 meter van stallen of andere dierenverblijven
  • het terrein waarop men schiet is afgezet en er staat geen publiek binnen de afzetting
  • vermijd risico’s bij het afschieten van carbid

  Wat is carbid?

  Carbid is een kalkachtig product dat in contact met water het explosieve gas acetyleen produceert. Het produceert een luidere knal dan vuurwerk. Meestal worden voor het carbidschieten melkbussen gebruikt.

  Controle

  Rond de jaarwisseling gaan koppels van gemeente en politie samen op pad om te controleren of er veilig gebruik wordt gemaakt van vuurwerk. Ook bezoeken zij locaties waar met carbid wordt geschoten. Doel hiervan is om gevaarlijke situaties te herkennen en/of te voorkomen. Wat het carbidschieten betreft, wordt er vooral gelet op te grote (melk)bussen/kanonnen en op gevaarlijke situaties, zoals onvoldoende afstand tot onder meer gebouwen en wegen. Daar waar onveilige situaties zijn, wordt ingegrepen.

 • Aanvullende informatie

  Vuurwerk bestaat uit een omhulsel (vaak papier) met daarin een mengsel van chemische stoffen. Na ontsteking reageren de chemische stoffen met elkaar, waardoor energie vrijkomt. Dit is te horen aan een of meerdere knallen of te zien aan allerlei kleuren.

  Hoe herken ik legaal vuurwerk?

  Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding bestemd voor particulier gebruik. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn:

  • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn.
  • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
  • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
  • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
  • De minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden.
  • De zin: "uitsluitend buitenshuis te gebruiken".
  • De NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product.

  Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria, dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken. Er is veel illegaal vuurwerk in de handel. Dit vuurwerk voldoet vaak niet aan de veiligheidseisen en er kunnen ingrediënten in zitten die in het legale vuurwerk niet voorkomen, zoals het giftige cadmium.

 • Wet en Regelgeving

 • Lees ook