Vertrek naar buitenland

 • Wat is het?

  Gaat u voor langere tijd in het buitenland wonen, dan emigreert u. U moet dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek melden aan de gemeente. Er is sprake van emigratie als u verwacht minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland te verblijven. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

  Afspraak maken Aangifte vertrek naar het buitenland

  De volgende personen kunnen aangifte te doen:

  • Iedereen van 16 jaar of ouder.
  • De ouders, voogd of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar.
  • De ouders, voogd of verzorgers voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Minderjarigen van 16 en 17 jaar mogen ook zelf aangifte doen.
  • De curator van de persoon die onder curatele staat.
  • Iedere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door de aanvrager.
  • Vertrekt u met het hele gezin naar het buitenland en blijft er niemand achter, dan mag 1 persoon aangifte doen.

  Let op! Blijft er iemand achter op het adres, dan moeten alle vertrekkende bewoners persoonlijk aan het loket verschijnen.

  Tip: Informeer voor vertrek bij de betreffende autoriteit(en) welke documenten en legalisaties u nodig hebt voor de inschrijving in het buitenland.

 • Goed om te weten

  Wat moet u meenemen?

  • uw geldig identiteitsbewijs

  En u moet het volgende doorgeven:

  • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
  • uw oude adres
  • het land waar u naartoe vertrekt
  • uw nieuwe adres in dat land
  • de datum van emigratie

  In- of uitklaringsbewijs inboedel

  Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane u om een in- of uitklaringsbewijs voor de inboedel vragen. Voor dit bewijs hebt u een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP) nodig.