Vertrek naar buitenland

 • Wat is het?

  Gaat u voor langere tijd in het buitenland wonen, dan emigreert u. U moet persoonlijk aangifte doen van uw vertrek naar het buitenland. U moet dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek melden aan de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

  Er is sprake van emigratie als u verwacht minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland te verblijven. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

  Afspraak maken Aangifte vertrek naar het buitenland

  De volgende personen zijn verplicht aangifte te doen:

  • Iedereen van 18 jaar of ouder.
  • De ouders, voogd of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar.
  • De ouders, voogd of verzorgers voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Minderjarigen van 16 en 17 jaar mogen ook zelf aangifte doen.
  • De curator van de persoon die onder curatele staat.

  De volgende personen mogen aangifte voor een ander doen:

  • Iedere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door de aanvrager.
  • Bent u van plan om voor langer dan acht maanden naar het buitenland te vertrekken? Dan moet u zich uitschrijven bij de gemeente.

  Tip: Informeer voor vertrek bij de betreffende autoriteit(en) welke documenten en legalisaties u nodig hebt voor de inschrijving in het buitenland.

  U vertrekt met het hele gezin?

  Vertrekt u met het hele gezin naar het buitenland en er blijft niemand achter, dan mag er door 1 iemand aangifte worden gedaan.

  Blijft er iemand van het gezin achter op het adres?

  Blijft er iemand achter op het adres (maakt niet uit wie….) dan moeten alle vertrekkende bewoners ZELF komen.

 • Goed om te weten

  Wat moet u meenemen?

  • uw geldig identiteitsbewijs

  En u moet het volgende doorgeven:

  • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
  • uw oude adres
  • het land waar u naartoe vertrekt
  • uw nieuwe adres in dat land
  • de datum van emigratie

  In- of uitklaringsbewijs inboedel

  Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane u om een in- of uitklaringsbewijs voor de inboedel vragen. Voor dit bewijs hebt u een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP) nodig.