Verhuizing

 • Wat is het?

  Wanneer u gaat verhuizen, moet u de verhuizing doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan persoonlijk bij de gemeente of digitaal.

  Tip: zet de bijlage(n) die meegestuurd moeten worden vast klaar op de computer of telefoon. 

  Bijlagen

  • kopie van de pagina's van de huur- of koopovereenkomst waarop de namen en handtekeningen staan;
  • wanneer u bij iemand gaat inwonen: de 'verklaring van inwoning'. Dit formulier moet u digitaal toevoegen (inscannen of fotograferen met uw mobiel).

  Verhuizing doorgevenLogo DigiD

  Wij hebben de informatie voor u uitgesplitst:

  Hebt u een briefadres en u gaat verhuizen, maak dan per telefoon een afspraak of lees eerst meer over Briefadres.

  Vragen

  Lukt het u niet digitaal uw verhuizing door te geven of hebt u andere vragen? Bel de gemeente.

  Verhuizen binnen Doetinchem

  • Geef uw verhuizing zo snel mogelijk door. In ieder geval binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent.
  • U kunt de verhuizing zelfs voor die tijd doorgeven.
  • U kunt uw verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk doorgeven.
  • Persoonlijk: aan de balie van de gemeentewinkel.
  • Schriftelijk: via de mail of een brief.

  Terug naar boven

  Verhuizen naar een andere gemeente

  U verhuist binnen Nederland. U moet u inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. U hoeft zich niet in Doetinchem af te melden.

  Terug naar boven

  Verhuizen van een andere gemeente naar Doetinchem

  • Geef uw verhuizing zo snel mogelijk door.
  • U kunt uw verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk doorgeven.
  • Persoonlijk: aan de balie van de gemeentewinkel.
  • Schriftelijk: via de mail of een brief.

  Terug naar boven

  Verhuizen naar het buitenland, emigratie

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Bekijk dan de pagina over vertrek naar het buitenland.

  Terug naar boven

  Wat moet ik meenemen?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van uw huurovereenkomst of
  • kopie pagina 1 van de koopovereenkomst waarop verkoper en koper en het betreffende adres staan vermeld
  • schriftelijke toestemming van de hoofd- of medebewoner met handtekening en kopie legitimatiebewijs

  U kunt ook iemand schriftelijk machtigen om uw verhuizing door te geven. De gemachtigde heeft uw ondertekende toestemmingsverklaring nodig en (een kopie van) uw identiteitsbewijs.

  Voor het schriftelijk melden hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • datum van verhuizing
  • uw persoonsgegevens
  • het oude en het nieuwe adres
  • namen van de personen die eventueel meeverhuizen
  • telefoonnummer
  • handtekening
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die de adreswijziging doorgeeft
  • kopie van uw huurovereenkomst of
  • kopie pagina 1 van de koopovereenkomst waarop verkoper en koper en het betreffende adres staan vermeld
  • schriftelijke toestemming hoofd- of medebewoner met handtekening en kopie legitimatiebewijs

  Hoe lang duurt het?

  Als u de adreswijziging hebt doorgegeven, past de gemeente binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan. Komt u nĂ¡ vijf dagen? De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging.

 • Aanvullende informatie