Ventvergunning

 • Wat is het?

  Onder venten wordt verstaan: de uitoefening van kleinhandel waarbij goederen of diensten aan willekeurige voorbijgangers worden aangeboden, dan wel huis- aan- huis aanbieden van goederen of diensten. Bij venten is het van belang dat de venter in beweging is. De venter biedt zijn waren aan vanaf een andere plaats. Het tijdelijk stilstaan in afwachting van klanten is geen venten.

  In de gemeente Doetinchem is venten vergunningvrij. De Algemene plaatselijke verordening (APV) is wel van toepassing.

  Het is verboden te venten:

  • als de openbare orde in gevaar komt;
  • als de openbare veiligheid in gevaar komt;
  • als de volksgezondheid in gevaar komt;
  • als de bescherming van het milieu in het gevaar komt;
  • op zondagen;
  • tussen 18.00 en 09.00 uur van maandag tot en met zaterdag.