Uittreksel burgerlijke stand

 • Wat is het?

  Van alle levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en overlijden, worden akten opgemaakt. U kunt een uittreksel van deze akte opvragen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte, op een uittreksel staat minder informatie.

  Is het uittreksel nodig voor het buitenland? Geef dit dan bij de aanvraag aan. Het uittreksel wordt dan in meerdere talen opgesteld.

  U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan in de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

  Vraag het afschrift of uittreksel op één van de volgende manieren aan:

  • digitaal
  • persoonlijk. Let op: hiervoor moet een afspraak gemaakt worden.
  • schriftelijk
  • iemand anders machtigen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn. Ook hiervoor moet een afspraak gemaakt worden.

  Logo DigiDAfspraak maken aanvragen uittreksel

  Direct aanvragen uittreksel burgerlijke stand

  Nadat u uw aanvraag hebt verzonden, krijgt u een bevestiging in uw mail van de aanvraag.
  Het uittreksel wordt uiterlijk binnen een week met de post naar uw adres verstuurd. Het duurt een aantal werkdagen voordat u het uittreksel ontvangt.

  Product 2021
  Kosten
  Uittreksel burgerlijke stand € 14,00
  Internationaal uittreksel € 14,00
  Overige uittreksels € 11,40

  Persoonlijk afhalen

  • neem uw geldige identiteitsbewijs mee. Dat kan zijn een paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument. U krijgt het uittreksel meteen mee.

  Schriftelijk aanvragen

  • schrijf een brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
  • zet de datum en uw handtekening op de brief
  • maak een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
  • stuur brief en kopie legitimatiebewijs naar de gemeente

  Iemand anders machtigen

  • schrijf een brief waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
  • geef aan wie de gemachtigde is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen
  • zet uw handtekening op de brief
  • laat de gemachtigde ook een handtekening op de brief zetten

  De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

  De gemachtigde krijgt het uittreksel meteen mee.

 • Wet en Regelgeving