Subsidie deelname

 • Wat is het?

  Biedt u als vereniging of organisatie activiteiten voor de jeugd of mensen met een beperking aan? De deelnamesubsidie is bedoeld voor verenigingen, stichtingen die activiteiten aanbieden voor jeugdleden van 5 t/m 17 jaar en mensen met een beperking (ongeacht leeftijd) woonachtig in Doetinchem op het gebied van sport, cultuur of welzijn. Deelname subsidie voor 2019 moet u vóór 1 september 2018 aanvragen.

  Aanvraagformulier DeelnamesubsidieLogo DigiD

  Het formulier Deelname subsidie kunt u indienen met uw persoonlijke inlogcode.logo eHerkenning
  Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven.

  Vragen?

  Lukt het u niet om het formulier in te vullen? Mail dan naar gemeente@doetinchem.nl met als onderwerp Deelname subsidie 2019. Vermeld ook in uw mail: uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Wij helpen u dan bij het aanvragen.

 • Goed om te weten

  Om in aanmerking te komen voor de deelname subsidie, gelden de volgende regels:

  1. Deelname subsidie voor 2019 moet u vóór 1 september 2018 aanvragen.
  2. Uw aanvraag en u als aanvrager moeten voldoen aan de formele eisen uit de Algemene subsidieverordening.
  3. U voegt een activiteitenplan en een bijbehorende begroting bij de aanvraag. Uit dit plan moet blijken welke activiteiten u tegen welke kosten voor uw jeugdleden van 5 t/m 17 jaar en/of mensen met een beperking in het subsidiejaar gaat uitvoeren.
  4. U voegt een ledenlijst bij (peildatum 1 maart 2018) met de namen van alle contributie-betalende leden en/of mensen met een beperking. In deze lijst staan de geboortedata en uit deze lijst blijkt of deze leden in Doetinchem wonen.
  5. Het aanbod aan activiteiten moet bestaan uit minimaal 1 activiteit per week gedurende het schooljaar.
  6. U houdt een controleerbare registratie van de jeugdleden en/of mensen met een beperking bij in het jaar waarvoor u subsidie vraagt. De gemeente controleert deze gegevens steekproefsgewijs. Indien u wordt gecontroleerd, vragen wij u een volledige ledenlijst te overleggen.
  7. U zet gekwalificeerd personeel in voor de opleiding/training/oefening of begeleiding van de activiteiten voor de leden en/of mensen met een beperking.

  Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Subsidieregeling deelnamesubsidie en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem.

  Meer informatie