Naamswijziging voornaam

 • Wat is het?

  U kunt een verzoek tot wijziging van uw voornaam indienen bij de rechtbank. U hebt een advocaat nodig om dit voor u te regelen. Uw advocaat kan u ook het beste vertellen hoe de procedure werkt.

  Wat moet u doen?

  • Neem contact op met een advocaat. Ben je jonger dan 18? Dan kan een van je ouders of de voogd dit voor je doen.
  • Uw advocaat dient de aanvraag in bij de rechtbank.
  • Keurt de rechter uw verzoek goed? Dan stuurt de rechtbank een afschrift van de uitspraak naar de gemeente die uw geboorteakte aanpast.
  • Zodra uw naam is gewijzigd op de geboorteakte, is uw nieuwe voornaam een feit.
  • Wijst de rechter uw verzoek af? U kunt dan binnen 3 maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

  Pas uw identiteitsbewijzen aan

  Als uw naam is gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP) vervalt uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en/of rijbewijs. Deze moet u nieuw aanvragen! Alle overheidsinstanties die zijn aangesloten op de BRP krijgen automatisch bericht van uw nieuwe voornaam. Aan de overige instanties moet u zelf doorgeven dat uw naam is gewijzigd.

  Achternaam veranderen

  Ga naar naamswijziging, achternaam

 • Wet en Regelgeving