Melding bouwmaterialen

 • Wat is het?

  U bent als burger, bedrijf of instelling zelf verantwoordelijk voor de afvoer van bouwafval. Hiervoor kunt u een gecertificeerd bedrijf inhuren. Het is verboden grotere hoeveelheden bouwafval op andere manieren af te voeren. De gemeente heeft de regels over de afvoer van bouwafval in de Bouwverordening vastgelegd.

  Bij het bouwen van woningen, inrichtingen en waterwerken stimuleert het Rijk het hergebruik van afvalstoffen (waaronder sloopmateriaal). Dit hergebruik moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De gemeente heeft hierbij een toezichthoudende taak.

  U moet als gebruiker van een bouwstof de toepassing ervan melden. Daarnaast moet u de gegevens over de samenstelling van de bouwstof tonen. Een melding kan direct bij de ingediende aanvraag omgevingsvergunning of milieuvergunning worden gedaan.

  melding bouwmaterialen

  Lees ook meer over de omgevingsvergunning op onze website.

  Wat moet ik meenemen?

  U zorgt ervoor dat het gecertificeerde bedrijf dat uw afval afvoert informatie over de aard, omvang en samenstelling van de gebruikte bouwstoffen kan tonen.

 • Wet en Regelgeving

 • Lokale regelgeving