Kwijtschelding

 • Wat is het?

  Wilt u een aanvraag voor kwijtschelding insturen? Doe dit dan zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag. Deze mogelijkheid vervalt 3 maanden nadat u de laatste termijn van de gemeentelijke belastingen hebt betaald. Vraagt u de kwijtschelding aan nadat u al één of meer termijnen belasting betaald hebt, dan vraagt u in feite om terugbetaling.

  Kwijtschelding aanvragen kan alleen voor de belastingen:

  • afvalstoffenheffing (AFV)
  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • rioolheffing (RIOG)

  Kwijtschelding aanvragen is niet mogelijk voor hondenbelasting, een extra container en grafrechten.Logo DigiD

  Kwijtschelding aanvragen

  Regel dit bij de digitale belastingbalie.

  Kwijtschelding aanvragen
   

  Lukt het niet om de kwijtschelding online aan te vragen?

  Dan kunt u een aanvraagformulier kwijtschelding op schriftelijk of telefonisch verzoek toegestuurd krijgen.

  Afwijzing?

  U hebt een afwijzing ontvangen van een automatische toetsing? Maar u bent er niet mee akkoord en wilt nogmaals kwijtschelding aanvragen?

  U kunt dit regelen via de digitale belastingbalie.

  Na afwijzing opnieuw kwijtschelding aanvragen

  Na ontvangst van alle benodigde gegevens wordt uw aanvraag in behandeling genomen. De gemeente gaat beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

  In beroep

  Het kan zijn dat u geen (volledige) kwijtschelding krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen of vermogen te hoog is. U kunt dan beroep indienen tegen de afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding.

  Zet in het beroepschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
  • Om welk besluit het gaat.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit.

  Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen!

  Betalingsregeling

  Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, is misschien een betalingsregeling mogelijk. Dit betekent dat u de gemeentelijke belastingen in termijnen betaalt. Dit kunt u zelf regelen via de digitale belastingbalie.

  Betalingsregeling aanvragen 

  Meer weten?

  Hebt u vragen over de kwijtschelding? De consulenten kwijtschelding houden telefonisch spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.30 uur, telefoonnummer (0314) 377 377.

 • Goed om te weten

  Kwijtscheldingsnormen personen jonger dan 65 jaar
  Personen Normbedrag
  Paar, beide partners tot 65 jaar € 1.418,-
  Alleenstaande ouder € 993,-
  Alleenstaande € 993,- 

  Kwijtscheldingsnormen Personen PGL gerechtigd

  Personen Normbedrag
  Paar, beiden PGL gerechtigd € 1.596,-
  Paar, waarvan 1 persoon PGL gerechtigd € 1.585,-
  alleenstaande ouder PGL gerechtigd € 1.162,-
  alleenstaande PGL gerechtigd € 1.162,-

  Genoemde normen zijn de netto bedragen inclusief vakantietoeslag.

  Vermogensgrens kwijtschelding

  Bij het vaststellen van het vermogen kijken we naar het saldo van al uw bankrekeningen. Daarnaast houden we rekening met de kwijtscheldingsnorm en de voor u geldende normhuur en normpremie ziektekosten.

  Samenstelling huishouding Normbedrag
  Normhuur
  Eén- en meerpersoons huishouding € 208,14
  Eénpersoons ouderenhuishouding € 206,32
  Meerpersoons ouderenhuishouding € 204,51
  Samenstelling huishouding Normbedrag
  Normpremie ziektekosten
  Alleenstaande € 34,-
  Meerpersoons huishouding € 81,-

  Vanaf 1 januari 2018 wordt ook bij de kwijtschelding rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan twee volwassenen, uw bijstandsnorm daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de bijstandsnorm. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Doetinchem, telefoonnummer (0314) 377 377.

 • Wet en Regelgeving

 • Lees ook