Kwijtschelding

 • Wat is het?

  Hebt u een minimuminkomen en weinig of geen eigen vermogen? In sommige gevallen kunt u dan kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. Dit betekent dat u (een gedeelte van) de gemeentelijke belasting niet hoeft te betalen.

  Kwijtschelding aanvragen kan alleen voor de belastingen:

  • afvalstoffenheffing (AFV)
  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • rioolheffing (RIOG)

  Kwijtschelding aanvragen is niet mogelijk voor hondenbelasting en een extra container.

  Kwijtschelding aanvragen

  Regel dit bij de digitale belastingbalie.logo eHerkenning

  Kwijtschelding aanvragen

  Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven.Logo DigiD
  Kwijtschelding is ook mogelijk als u zzp'er bent en u (en uw eventuele partner) weinig inkomsten en geen vermogen hebt. Let op! Als zzp'er kunt u alleen kwijtschelding aanvragen voor uw privé-aanslag.

  Automatische kwijtschelding

  Het is mogelijk dat u ook voor het jaar 2021 voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt. De gemeente werkt hiervoor samen met het Inlichtingenbureau. Dit bureau beoordeelt van iedereen die in 2020 volledige kwijtschelding heeft gehad en toestemming voor automatische toetsing heeft gegeven, of men in 2021 ook volledige kwijtschelding krijgt. Krijgt u weer volledige kwijtschelding? Dan leest u dit op het aanslagbiljet. Daar staat dan vermeld KWS (kwijtschelding).

  Wilt u kwijtschelding aanvragen? Doe dit dan zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag. Deze mogelijkheid vervalt drie maanden nadat u de laatste termijn van de gemeentelijke belastingen hebt betaald.

  Lukt het niet om de kwijtschelding online aan te vragen?

  Dan kunt u een aanvraagformulier kwijtschelding op schriftelijk of telefonisch verzoek toegestuurd krijgen.

  Afwijzing?

  Hebt u een afwijzing ontvangen van een automatische toetsing? Dan kunt u alsnog de gevraagde aanvullende gegevens bij de gemeente indienen.

  U kunt dit regelen via de digitale belastingbalie.

  Indienen aanvullende gegevens

  Na ontvangst van alle benodigde gegevens wordt uw aanvraag in behandeling genomen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

  In beroep

  Het kan zijn dat u geen (volledige) kwijtschelding krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen of vermogen te hoog is. U kunt dan beroep indienen tegen de afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding.

  Zet in het beroepschrift de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het beroepschrift schrijft
  • om welk besluit het gaat
  • een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit

  Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen!

  Betalingsregeling

  Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, is misschien een betalingsregeling mogelijk. Dit betekent dat u de gemeentelijke belastingen in termijnen betaalt. Dit kunt u zelf regelen via de digitale belastingbalie.

  Betalingsregeling aanvragen 

  Meer weten?

  Hebt u vragen over de kwijtschelding? U kunt bellen met gemeente Doetinchem op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, het telefoonnummer is (0314) 377 377.

 • Goed om te weten

  Wat is een minimuminkomen?

  U kunt onder andere in aanmerking komen voor kwijtschelding als u uitsluitend bent aangewezen op:

  • een uitkering op grond van de Participatiewet
  • een AOW-uitkering
  • een minimumloon

  Wat is vermogen?

  Vermogen is de totale waarde van uw bezittingen (bijvoorbeeld huis, auto, banksaldo) min de geldende vrijstellingen. Dit is inclusief de vrije verkoopwaarde van uw woning min uw hypotheekschuld.

  Vermogensgrens kwijtschelding

  Het is niet mogelijk om een maximumbedrag te noemen voor het vermogen. Dit verschilt namelijk per situatie en moet worden berekend. Bij het vaststellen van het vermogen kijken we naar:

  • het saldo van al uw bankrekeningen, ook die van uw eventuele partner
  • de vrije verkoopwaarde van uw eigen woning min uw hypotheekschuld
  • de auto

  Hebt u een auto met een waarde minder dan € 2.269,-? Dan rekenen wij deze niet tot het vermogen.

  Een gedeelte van uw vermogen telt niet mee. De onderstaande vrijstellingen kunnen in mindering gebracht worden:

  Vrijstellingen

  • het voor u geldende normbedrag levensonderhoud Participatiewet
  • plus de rekenhuur of hypotheekrente
  • min de normhuur
  • plus de premie zorgverzekering
  • min de normpremie ziektekosten

  Kwijtscheldingsnormen 2021 voor personen die niet de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) hebben

  Personen Normbedrag
  Gehuwd/samenwonend beiden niet PGL                € 1.536,34
  Alleenstaande ouder niet PGL € 1.075,44
  Alleenstaande niet PGL € 1.075,44

  Kwijtscheldingsnormen 2021 voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben (PGL)

  Personen Normbedrag
  Paar, beiden PGL € 1.735,84
  Paar, waarvan 1 persoon PGL                      € 1.724,66
  alleenstaande ouder PGL € 1.272,61
  alleenstaande PGL € 1.272,61

  Genoemde normen zijn de nettobedragen inclusief vakantietoeslag.

  Samenstelling huishouding Normbedrag
  Normhuur
  Een- en meerpersoonshuishouding                € 220,68
  Eenpersoons ouderenhuishouding € 218,86
  Meerpersoons ouderenhuishouding € 217,05
  Samenstelling huishouding Normbedrag
  Normpremie ziektekosten
  Alleenstaande € 34,-
  Meerpersoonshuishouding                              € 76,-

  Sinds 1 januari 2018 wordt ook bij de kwijtschelding rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan twee volwassenen, uw bijstandsnorm daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de bijstandsnorm. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Doetinchem, telefoonnummer (0314) 377 377.

 • Wet en Regelgeving

 • Lees ook