Koopzondagen en winkeltijden

 • Wat is het?

  Koopzondagen

  De koopzondagen zijn in Doetinchem op de laatste zondag van de maand. In Gaanderen en Wehl is de koopzondag op de tweede zondag van de maand. De meubelzaken op PDV locaties Verheulsweide en Wijnbergen mogen elke zondag open. De auto- en tuinbranche, de binnenstad, Wehl en Gaanderen mogen nog 12 koopzondagen geopend zijn. Dit spreken zij onderling met elkaar af. De openingstijden zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur. De winkels mogen niet open zijn op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

  Supermarkten

  De supermarkten in de gemeente Doetinchem mogen elke zondag open zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur. De supermarkten mogen niet open zijn op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

  Bijzondere gelegenheid

  Als er een heel bijzondere gelegenheid is, kan het college ontheffing verlenen voor het geopend hebben van een winkel op een andere zondag dan een koopzondag. Een schriftelijk verzoek hiervoor moet minimaal acht weken van tevoren naar het college gestuurd worden. In deze brief moet tenminste de datum staan en de motivatie waarom er sprake is van een bijzondere gelegenheid.

  Kosten

  De leges voor een ontheffing voor een extra koopzondag zijn € 89,05.

  De tarieven staan in de legesverordening 2020.

  Winkeltijden

  In de Winkeltijdenwet staat wanneer winkels open mogen zijn. De winkeltijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 06.00-22.00 uur. Binnen deze tijden mag een winkel open zijn, maar dit is niet verplicht. In de Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2020 staat dat een winkel niet open mag zijn tussen 22.00-06.00 uur.

  Meer informatie

  Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met de groep Apv van het team vergunningverlening. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (0314) 377 377.

 • Wet en Regelgeving

 • Lokale regelgeving