Klacht over de gemeente

 • Wat is het?

  Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop een ambtenaar of bestuurder van de gemeente u heeft behandeld. Aarzel dan niet om een klacht in te dienen.

  Ook met betrekking tot privacy kwesties kunt u een klacht indienen, bijvoorbeeld wanneer het gemeentelijk privacybeleid niet wordt nageleefd of wanneer uw vraag omtrent privacy van uw gegevens niet naar tevredenheid is afgehandeld.  

  Voor deze klachten heeft de gemeente een klachtenregeling vastgesteld. U kunt met het digitale formulier uw klacht indienen:

  Formulier klacht indienen Logo DigiD

  U kunt dit digitale formulier zowel met DigiD als zonder DigiD gebruiken. Het voordeel van inloggen met uw DigiD inlogcode is, dat uw burgerservicenummer, naam, adres en woonplaats automatisch ingevuld worden met een extra beveiligde verbinding. Bekijk voor meer informatie www.digid.nl

  Wanneer u het niet lukt om dit digitaal te regelen, dan vindt u onder het kopje bijlagen een pdf-formulier. U kunt deze printen en na ondertekening (zonder postzegel) opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Doetinchem, Antwoordnummer 68, 7000 VB Doetinchem.

  Gemeentelijke Ombudsman

  Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgedaan, dan kunt u de klachtbehandeling nog voorleggen aan de externe klachtinstantie de gemeentelijke Ombudsman. De gemeentelijke Ombudsman is te bereiken via www.ombudsmandoetinchem.nl of t.lamers@ombudsmandoetinchem.nl of p/a Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

  Meldingen openbare ruimte

  Voor meldingen of klachten over bijvoorbeeld gaten in het wegdek, reiniging of straatverlichting,

  vul het formulier Melding openbare ruimte in

  of bel met Buha op telefoonnummer (0314) 377 444.

 • Bijlagen