Kinderopvang starten

  • Wat is het?

    Er zijn diverse soorten kinderopvang. Enkele voorbeelden zijn: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureau, gastouderopvang en peuterspeelzaal. Als u een kinderopvang wilt starten, bent u verplicht om een aantal stappen te doorlopen. Dit wordt volledig beschreven op de website van de Rijksoverheid.

    Ga naar de website van de Rijksoverheid

    Kosten

    Voor het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet kinderopvang betaalt u € 110,15.

  • Lees ook