Kadastrale informatie

 • Wat is het?

  Kadastrale gegevens, zoals een uittreksel van de kadastrale legger of kadastrale kaart, kunt u bij het Kadaster opvragen.

  • De kadastrale legger omvat administratieve gegevens per kadastraal perceel, zoals de kadastrale aanduiding en de daarop rustende zakelijke rechten (eigendom, opstal, erfpacht, belemmeringen etc.) met tenaamstelling van rechthebbenden (inclusief adresaanduidingen) en de vastgestelde kadastrale oppervlakte.
  • De kadastrale kaart is bedoeld om de onderlinge ligging van percelen weer te geven; de nauwkeurigheid van de afbeelding van perceelsgrenzen op de kaart is beperkt tot circa een halve meter.
  • Zie de website van het kadaster voor meer informatie over eigendommen van percelen. 

  Ook voor de precieze ligging van een grens kunt u bij het Kadaster terecht. Daar kunt u het zogenaamde veldwerk opvragen, maar ook een verzoek doen om bestaande kadastrale grenzen weer in het veld uit te zetten (grensreconstructie).

  Het kadaster is bereikbaar op telefoonnummer (088) 183 22 00 of via www.kadaster.nl.

  Meer informatie

  Voor meer informatie, kaartmateriaal en luchtfoto's kunt u terecht bij de groep landmeten & geo-informatie.

 • Wet en Regelgeving