Graafmelding

 • Wat is het?

  Wilt u met een graafmachine werkzaamheden uitvoeren in een ondergrond waarin kabels en leidingen liggen? U moet dan van tevoren een graafmelding doen bij het Kadaster. Na de graafmelding krijgt u informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. U hebt deze informatie nodig om graafschade aan de kabels en leidingen te voorkomen.

  Wat moet ik doen?

  U vraagt de informatie op bij het Kadaster door een graafmelding te doen via Klic-online. Hiervoor moet u zich eerst eenmalig aanmelden bij het Kadaster. Doe de graafmelding uiterlijk 20 werkdagen voordat u met de graafwerkzaamheden begint. Het Kadaster heeft dan voldoende tijd om u de benodigde informatie te kunnen geven.

  Hoe lang duurt het?

  Doe de graafmelding uiterlijk 20 werkdagen voordat u met de graafwerkzaamheden begint. Het Kadaster heeft dan voldoende tijd om u de benodigde informatie te kunnen geven.

 • Goed om te weten

  Beheerders van ondergrondse kabel- en leidingnetten moeten bij het Kadaster informatie aanleveren over hun netten. U hebt deze informatie als uitvoerder van het graven (grondroerder) nodig bij het graven. De informatie moet aanwezig zijn op de plek waar gegraven wordt, zodat u graafschade aan kabels en leidingen kunt voorkomen.

  U moet een graafmelding doen als u dieper graaft dan een halve meter. Bij de melding geeft u een graafpolygoon op. Dit is de weergave op kaart van het gebied waarbinnen de graaflocatie zich bevindt. De uitvoerder die gaat graven (de grondroerder) maakt deze weergave.

 • Aanvullende informatie

  Het proces van informatie-uitwisseling wordt beschreven in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Dit wordt ook wel de Grondroerdersregeling genoemd. Deze is verder uitgewerkt in het Besluit en de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

 • Wet en Regelgeving