Geld of goederen inzamelen (collectes)

 • Wat is het?

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen of daarvoor een intekenlijst aan burgers aanbiedt, hebt u hiervoor een vergunning nodig. Dit staat vermeld in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016.
  Dat is ook het geval als u burgers vraagt een bijdrage te leveren aan een voedselpakket. Dit kan door een gift in geld, maar ook door (vooraf bepaalde) producten te kopen en vervolgens te doneren aan een goed doel.
  Voor een inzameling die in besloten kring wordt gehouden, is geen vergunning nodig. Lees zo nodig de overige informatie door. Voor collectevergunningen brengt de gemeente geen leges in rekening.Logo eHerkenningLogo DigiD

  Vul de collectestaat in. Hiervoor is het nodig met uw DigiD in te loggen. En voor een organisatie met eHerkenning.

  Collectestaat

  Aanvraag incidentele vergunning

  Als uw instantie niet in de landelijke planning is opgenomen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Vermeld hierbij: contactgegevens, achtergrondinformatie van uw organisatie, doel van de inzameling, gewenste collecteperiode en dergelijke.
  Als de vergunning wordt verleend, ontvangt u een collectestaat. Na de inzameling maakt u een verantwoording en een rekening op. Hiervoor gebruikt u de toegestuurde collectestaat. Deze kunt u invullen en opsturen. Maar u kunt nu ook direct digitaal de collectestaat invullen.

  Als uw organisatie op het landelijke collecterooster (www.cbf.nl) vermeld staat, stuurt u de verantwoording naar het Centraal Bureau Fondsenwerving in Amsterdam, in alle andere gevallen naar de gemeente. De gemeente overlegt deze gegevens jaarlijks aan het CBF. Het CBF controleert de verstrekte gegevens en de benutting van de ingezamelde gelden en/of goederen.

  Aanvraagprocedure melding

  U controleert in het landelijke collecterooster of uw instantie hierin is opgenomen. Als dat het geval is, moet u aan de gemeente kenbaar maken dat u in de geplande periode de collecte wenst te gaan houden.

  Als uw instantie voorkomt op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan mag de collecte in de geplande periode worden gehouden. De gemeente stelt het op prijs als u meldt dat u gebruikmaakt van deze periode.
  Komt u niet voor op het rooster, dan kan de gemeente een incidentele collectevergunning verlenen. De gemeente zal dan advies inwinnen bij het CBF om de betrouwbaarheid van uw organisatie te beoordelen. Ook wordt gekeken of er ruimte is voor de collecte op het collecterooster.

  U moet zelf zorgen voor collectebussen of intekenlijsten. De intekenlijsten kunt u op het stadhuis laten waarmerken.

  Als organisator van de inzameling, moet u ervoor zorgen dat alle collectanten over deugdelijke legitimatie beschikken, waaruit medewerking aan de collecte duidelijk wordt. De collectanten zijn minstens 16 jaar (indien jonger, onder begeleiding van een volwassene) en mogen niemand overlast bezorgen.
  Collecteren is toegestaan op maandag t/m zaterdag tussen 8.00 en 21.00 uur.

 • Lees ook

 • Bijlagen