Geheimhouding persoonsgegevens

 • Wat is het?

  De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP) en gaat daar zorgvuldig mee om. Wilt u dat uw persoonsgegevens geheim blijven? Dan kunt u vragen om geheimhouding.
  De gemeente zorgt altijd voor geheimhouding van uw gegevens als u daarom vraagt. Er zijn echter uitzonderingen. Als bepaalde overheidsinstellingen om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht deze te geven.

  Geen geheimhouding van uw gegevens

  Als u geheimhouding aanvraagt van uw gegevens, dan geldt dit niet voor de volgende instanties:

  • andere gemeente
  • Belastingdienst
  • politie
  • justitie
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
  • pensioenfondsen

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. De gemeente vraagt dan eerst om uw toestemming.

  Wel geheimhouding van uw gegevens

  De gemeente houdt uw gegevens geheim als de volgende organisaties of personen om informatie vragen:

  • woningbouwverenigingen
  • vakorganisaties
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
  • commerciĆ«le organisaties
  • particulieren

  Wat moet u doen?

  U kunt geheimhouding schriftelijk aanvragen maar u kunt ook langskomen. U ondertekent een formulier waarop staat dat u vraagt om geheimhouding van uw gegevens. Wilt u dat ook uw vorige woongemeente geen gegevens levert? Dan moet u dat bij die gemeente apart vragen. Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

  Wat moet u meenemen?

  Neem uw geldige legitimatiebewijs mee.

  Hoe lang duur het?

  De gemeente moet binnen 4 weken de geheimhouding vastleggen.