Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Wilt u een evenement organiseren, zoals bijvoorbeeld een optocht, rommelmarkt, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan hebt u mogelijk een vergunning nodig.

  Organiseert u voor het eerst een evenement of twijfelt u of u voor uw evenement een vergunning nodig hebt, doe dan eerst de vergunningcheck.

  Hebt u een vergunning nodig?

  Voor het digitaal aanvragen van een vergunning, hebt u de volgende documenten nodig:

  1. een situatietekening op schaal.
  2. Hierop moeten het evenemententerrein, eventuele parkeergelegenheid en alle te plaatsen objecten (zoals tenten, podia, verkeersmaatregelen e.d.) worden weergegeven. Lees meer bij het kopje 'evenemententerreinen'.
  3. veiligheidsplan
  4. draaiboek
  5. verkeersplan (bij wegafsluiting)
  6. formulier brandveilig gebruik (bij meer dan 150 bezoekers)

  Hebt u hulp nodig bij het maken van deze documenten, voorbeelddocumenten staan onder aan de pagina bij "bijlagen". Sla deze documenten op op uw computer, zodat u deze eenvoudig kunt toevoegen bij het invullen van de digitale aanvraag.

  Evenementen terreinen

  Evenementen terreinen zijn terreinen die geschikt zijn voor het houden van diverse evenementen. De gemeente Doetinchem heeft een aantal terreinen als evenemententerreinen aangemerkt.

  Bij het aanvragen van de vergunning hebt u een situatietekening van het betreffende terrein nodig. Om u hiermee op weg te helpen ontwikkelen wij momenteel digitale situatietekeningen van aangewezen evenemententerreinen. Hieronder vindt u een situatieschets van het Simonsplein aan. Deze tekeningen zijn te gebruiken voor de aanvraag.
  De organisator is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van een actuele klikmeldingslijst van het gewenste terrein als u iets in de grond wilt bevestigen. Deze kunt u via de link aanvragen bij het kadaster.

  Simonsplein

  Simonsplein is geschikt voor diverse evenementen als ook voor innemen van tijdelijke standplaats.
  Stroomaansluiting (incl. krachtstroom) is aanwezig en aansluiting riolering is mogelijk.

  Algemene kenmerken van het Simonsplein zijn: verhard, beklinkerd terrein en midden in de binnenstad.
  Catharinakerk staat in het midden. Eromheen bevinden zich diverse horecabedrijven met terrassen.

  Een watertappunt aanbrengen staat in de planning voor 2019.

  Aantal bezoekers is variabel:

  • Het plein zonder terrassen (zie winterkaart) is ongeveer 1100 m². Dan kunnen er ongeveer 2240 bezoekers op het plein staan.
  • Het terrein met terrassen (zie zomerkaart) is ongeveer 790 m² en er kunnen ongeveer 1800 bezoekers staan. Het weghalen van terrassen is voor sommige evenementen bespreekbaar.

  Voor in gebruik name van terrein, vindt inspectie plaats in bijzijn van wijkbeheerder.
  De activiteiten/evenementen op dit plein zijn altijd vergunningplichtig.

  Situatieschetsen van het evenemententerrein Simonsplein (zomerkaart en winterkaart), vindt u onder 'bijlagen' onderaan deze pagina.

  Aanvragen vergunning

  Voor een groot evenement moet de aanvraag minimaal drie maanden van tevoren worden ingestuurd.
  Een vergunning voor overige evenementen moet minimaal zes weken van tevoren worden aangevraagd.

  Twijfelt u of het evenement groot is? Neem dan contact op met team vergunningverlening.

  Let op: Staan alle bijlagen klaar op uw computer, dan kunt u de aanvraag starten. Op dit moment hebt u nog geen DigiD of eHerkenning nodig voor het versturen van een aanvraag. Dit kan in de toekomst veranderen.

  Aanvragen evenementenvergunning

  Alcohol

  Als u tijdens een evenement alcoholhoudende drank verkoopt, dan hebt u een ontheffing van de Drank- en horecawet nodig.
  Het aanvraagformulier ontheffing art. 35 DHW (pdf) staat onder de bijlagen. Voor het verlenen van een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank wordt een legesbedrag van € 47,10 in rekening gebracht.

  Kosten

  Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een vergunning of een ontheffing, brengt de gemeente kosten in rekening.

  Soort evenement Prijs
  Kosten vergunningaanvraag evenement
  Groot evenement € 237,40
  Middelgroot evenement € 79,20
  Klein evenement € 39,55

  De tarieven staan in de Legesverordening.

  Behandeltermijn

  Bij grote evenementen krijgen de organisatoren een uitnodiging voor een overleg om de aanvraag te bespreken. Het streven is om de overige aanvragers binnen vijf weken een reactie te sturen, dan wel de vergunning te verlenen.

  Aanmelden evenement

  Wilt u zich aanmelden voor een evenement in 2020? Lees meer op de pagina Aanmelden evenement 2020.

 • Goed om te weten

  De gemeente heeft geen mogelijkheden voor de levering van materialen voor de organisatie van evenementen. U moet dus zelf zorgen voor dranghekken, wegomleidingen, toiletvoorzieningen etc.

  Vrijwilligers nodig bij het evenement?

  Bekijk de pagina Vrijwilligerswerk verzekeren

 • Bijlagen