Bezwaarschrift indienen tegen belastingaanslag

 • Wat is het?

  Bent u het niet eens met (onderdelen van) het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken via de digitale belastingbalie. Maakt u bezwaar als persoon, dan hebt u uw DigiD inlogcode nodig.

  Als bedrijf of instelling kunt u vanaf donderdag 1 februari 2018 gebruikmaken van de digitale belastingbalie.

  Uw bezwaarschrift indienenLogo Digid

  Regel dit bij de digitale belastingbalie

  Bezwaarschrift indienen

  Logo eHerkenning

  Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven.

  U kunt ook schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

  Als belanghebbende moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waartegen en waarom u bezwaar maakt. Ook moeten de naam, adres, aanslagbiljetnummer en handtekening van de belanghebbende op het bezwaarschrift staan.

  Bent u het niet eens met de uitspraak die u krijgt op uw bezwaarschrift?

  U kunt dan beroep aantekenen bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor moet u griffierechten betalen. Per 1 januari 2018 is het griffierecht € 46,- voor natuurlijke personen en € 338,- voor rechtspersonen.

 • Bijlagen

 • Lokale regelgeving