Bezwaarschrift indienen tegen belastingaanslag

 • Wat is het?

  Bent u het niet eens met (onderdelen van) het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken via de digitale belastingbalie. Maakt u bezwaar als persoon, dan hebt u uw DigiD inlogcode nodig.

  Uw bezwaarschrift indienenLogo Digid

  Regel dit bij de digitale belastingbalie

  Bezwaarschrift indienen

  Logo eHerkenning

  Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven.

  U kunt ook schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

  Als belanghebbende moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waartegen en waarom u bezwaar maakt. Ook moeten de naam, adres, aanslagbiljetnummer en handtekening van de belanghebbende op het bezwaarschrift staan.

  Bent u het niet eens met de uitspraak die u krijgt op uw bezwaarschrift?

  U kunt dan beroep aantekenen bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor moet u griffierechten betalen. Per 1 januari 2020 is het griffierecht € 48,- voor natuurlijke personen en € 354,- voor rechtspersonen.

 • Lokale regelgeving