Bezwaar en beroep indienen

 • Wat is het?

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het oneens met een aanslag die de gemeente u heeft opgelegd.

  Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift). De gemeente kijkt dan nog een keer naar het besluit en neemt een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Bent u het ook niet eens met deze tweede beslissing, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank.

  Let op! In de periode van 29 oktober vanaf 12.00 uur t/m 31 oktober 12.00 uur kunt u alleen schriftelijk bezwaar indienen. Dit vanwege technisch onderhoud aan onze digitale formulieren.
  Logo Digidlogo eHerkenning

  Digitaal doorgeven bezwaar

  Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven.

  Bezwaar maken bij de gemeente

  In het besluit van de gemeente staat meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook staat hierin vermeld naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. Let op! U moet een bezwaarschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

  Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift hebt u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

  Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Om welk besluit het gaat.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden).

  Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

  Behandeling door de gemeente

  Voordat uw bezwaarschrift voorgelegd wordt aan de Commissie bezwaarschriften, proberen de secretarissen van de commissie eerst een oplossing te vinden. Dit gebeurt door overleg met u en de gemeente. Als u en de gemeente van mening blijven verschillen, wordt het bezwaarschrift voorgelegd aan de Commissie bezwaarschriften.

  Commissie bezwaarschriften

  De Commissie bezwaarschriften hoort vervolgens de argumenten van u en de gemeente aan. Ze kijken welke oplossing er mogelijk is. Dit betekent dat u zelf ook moet nadenken over een oplossing. Wanneer er geen oplossing mogelijk is, geeft de Commissie bezwaarschriften een advies aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur neemt daarna een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift.

  In beroep gaan

  Als u het niet eens bent met het nieuwe besluit van de gemeente, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Na ontvangst van de stukken, stelt de rechtbank vast dat tijdens de bezwaarprocedure alle mogelijkheden zijn onderzocht. Hierdoor kan men gelijk overgegaan tot een inhoudelijke behandeling van het beroepschrift.

  Beroep instellen bij de rechtbank

  Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Vaak kunt u dan beroep instellen tegen deze beslissing. Dit gebeurt bij de rechtbank. Zet in het beroepschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
  • Stuur een kopie mee van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden).

  Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen!

  Let op! U moet een beroepschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van de beslissing op uw bezwaar. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden. Bent u te laat met uw beroepschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

  Behandeling door de rechtbank

  De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (verweerschrift). U krijgt van de rechtbank een kopie van dit verweerschrift. Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift behandeld door een rechter in de rechtszaal (onderzoek ter zitting). Hiervoor wordt ook de gemeente uitgenodigd. Tijdens deze zitting kunt u uw beroepschrift toelichten en vragen van de rechter beantwoorden.

 • Goed om te weten

  Tips voor het indienen van een bezwaarschrift

  • Stuur met uw bezwaarschrift een kopie mee van het besluit waarmee u het niet eens bent. Zo is voor iedereen duidelijk om welk besluit het gaat.
  • Noemt u in uw bezwaarschrift meerdere bezwaren? Geef dan elk bezwaar een nummer (1., 2., 3., enzovoort). Dat is voor u en voor de gemeente wel zo overzichtelijk.
  • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een bezwaarschrift in te dienen? Neem dan contact op met de gemeente.
  • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaarschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet meer wordt behandeld.
  • Bent u te laat met uw bezwaarschrift? Geef dan aan waarom u te laat bent.
  • Maak altijd een kopie van uw bezwaarschrift. Bewaar alle brieven die met het bezwaar te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.

  Tips voor het indienen van een beroepschrift

  • Noemt u in uw beroepschrift meerdere gronden waarom u het niet met een beslissing op uw bezwaar? Geef dan elke grond een nummer (1., 2., 3., enzovoort). Dat is voor u, de rechtbank en de gemeente wel zo overzichtelijk.
  • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een beroepschrift in te dienen? Neem dan contact op met de gemeente of de rechtbank.
  • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een beroepschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw beroepschrift niet meer wordt behandeld.
  • Bent u te laat met uw beroepschrift? Geef dan aan waarom u te laat bent.
  • Maak altijd een kopie van uw beroepschrift. Bewaar alle brieven die met het beroep te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.
 • Wet en Regelgeving

 • Bijlagen