Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die je betaalt voor het inzamelen en verwerken van afval door Buha (namens de gemeente). De belasting wordt opgelegd aan ieder huishouden, ook als geen of heel weinig afval wordt aangeboden.

 • Wat kost het?

  De gemeente mag alleen de kosten die ze maakt voor de afvalinzameling in rekening brengen. In de gemeente Doetinchem kennen we een tarief voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens.

  Je kunt ook extra containers vragen voor restafval (grijs), GFT en etensresten (groen), papier en karton (blauw) en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (oranje). Hiervoor moet je apart betalen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het meldpunt.

  De tarieven voor 2020 zijn voor een: tarief
  eenpersoonshuishouden € 202,32
  meerpersoonshuishouden € 247,56
  extra grijze container € 115,68
  extra groene container € 50,28
  extra blauwe container € 30,24
  extra oranje container € 30,24

  Meer informatie vind je in de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020.

  Tarieven reinigingsrecht

  Het tarief voor het reinigingsrecht in 2020 is vastgesteld op 299,55. Dit bedrag is inclusief de vier containers die Buha hiervoor beschikbaar stelt.

 • Wet en Regelgeving

 • Lees ook