Adoptie

 • Wat is het?

  Wilt u een kind uit Nederland of het buitenland adopteren? Neem dan contact op met de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze organisatie verzorgt de voorlichting op het gebied van adoptie. Zij kan u ook wegwijs maken in de aanvraagprocedure en het verloop van een adoptietraject.

  Aan adoptie van een buitenlands kind gaat vaak een traject van een paar jaar vooraf.
  Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? U moet het dan binnen 5 werkdagen bij de gemeente melden.

  Adopteert u een kind uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag dan wordt de adoptie automatisch erkend. Dit betekent dat uw kind ook direct Nederlander is.

  Komt uw kind niet uit een land dat is aangesloten bij Haags Adoptieverdrag, dan moet de rechter de buitenlandse adoptie eerst erkennen. Zodra de adoptie is uitgesproken in Nederland, worden de adoptiegegevens aangepast. Dit werkt als volgt:

  • De rechtbank spreekt de adoptie uit, waarmee u officieel ouders wordt van het geadopteerde kind.
  • De rechtbank geeft dit door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag. Deze regelt de officiĆ«le formaliteiten met het geboorteland van het kind.
  • De gemeente waar u woont, informeert u vervolgens over de aangebrachte wijzigingen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

  Wilt u een Nederlands kind adopteren dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij de rijksoverheid vindt u de voorwaarden voor binnenlandse adoptie.

 • Goed om te weten

  Meer informatie over adoptie van een kind uit het buitenland en binnenlandse adoptie vindt u bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Hier vindt u ook welke landen zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag. Verder kunt u terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.

 • Wet en Regelgeving