Aangifte overlijden

 • Wat is het?

  Het is verplicht om aangifte te doen van het overlijden van een persoon. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit.

  Nodig bij de aangifte

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden
  • envelop met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)
  • is uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk: verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een geneeskundige
  • is er sprake van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding

  Kosten

  • Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. 
  • Een afschrift of een uittreksel kost € 13,80.

  Als iemand in het buitenland overleden is, kunt u met de officiële stukken terecht bij de gemeente. U bent verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden. In het buitenland afgegeven documenten moeten meestal aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoen. Daarom is het verstandig om eerst contact op te nemen met de gemeente.

  In de Basisregistratie personen (BRP) worden de gegevens verwerkt.

 • Wet en Regelgeving