Aangifte geboorte

 • Wat is het?

  Er is een kindje geboren, gefeliciteerd! U moet het kindje aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het is geboren. Hiervoor maakt u een afspraak. Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden.

  Afspraak maken geboorte aangifte

  U moet uw kindje binnen drie dagen aangeven bij de burgerlijke stand (waarin minimaal 2 werkdagen). Om duidelijk te maken binnen welke tijd u uw kind moet aangeven staat hieronder een schema.

  Geboren op Laatste dag van aangifte
  maandag donderdag
  dinsdag vrijdag
  woensdag maandag
  donderdag maandag
  vrijdag dinsdag
  zaterdag dinsdag
  zondag woensdag

  Als er feestdagen tussen zitten, kunt u het beste even bellen met de gemeente, telefoon (0314) 377 377. Zij kunnen u dan vertellen wanneer en binnen welke tijd u aangifte moet doen.

  Wat u nodig hebt

  • Als aangever van de geboorte uw legitimatiebewijs.
  • Uw trouwboekje/partnerschapsboekje voor het inschrijven van de nieuwgeborene.
   (Hebt u geen trouwboekje/partnerschapsboekje? Het is niet verplicht)
  • Als u niet getrouwd bent en een erkenning ongeboren vrucht gedaan hebt: de kopie van de akte van erkenning.
  • Bewijs van verloskundige of arts/verpleegkundige.
  • Een afschrift of uittreksel kost € 13,80.
 • Goed om te weten

  Wie mag de geboorte van het kind aangeven bij de burgerlijke stand?

  De volgende personen zijn bevoegd of verplicht tot aangifte van een geboorte:

  • u bent de vader of moeder van het kind
  • u bent bij de geboorte aanwezig geweest
  • u bent de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden
  • u bent het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden (ziekenhuis, gevangenis, e.d.)

  Bij twijfel vragen wij u om een doktersverklaring.

  Naamskeuze

  Naamskeuze kunt u het beste regelen tijdens de zwangerschap!
  U kunt bij uw eerste kind kiezen voor de geslachtsnaam van de vader of de moeder. Worden er daarna meer kinderen geboren (binnen dezelfde relatie), dan hebben deze dezelfde geslachtsnaam als de eerstgeborene. Als u geen naamskeuze doet voor de geboorte, krijgt het kind:

  • als u getrouwd bent, automatisch de achternaam van de vader
  • als u niet getrouwd bent, automatisch de naam van de moeder*

  *Meer informatie hierover bij erkenning van kind en naamskeuze.

  Wijziging

  Als een kind wordt geboren binnen een geregistreerd partnerschap*, hoeft u niet meer te erkennen. Net als bij een huwelijk krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dit niet, dan moet u naamskeuze doen voor de geboorte.

  *een geregistreerd partnerschap is officieel afgesloten bij de ambtenaar burgerlijke stand, dit is niet hetzelfde als een samenlevingscontract.

  Wijziging per 1 april 2014:
  Duo moederschap/meemoederschap
  Sinds 1 april 2014 is er een nieuwe wet:
  Dat betekent voor:
  Gehuwde/geregistreerde vrouwelijke partners:
  Meemoederschap ontstaat van rechtswege vanaf de geboorte:

  • als het kind is verwekt door kunstmatige donorbevruchting van een anonieme donor. U moet daarvoor een donorverklaring overleggen bij de geboorteaangifte, afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Een donorverklaring heeft geen rechtsgevolg meer als het na de geboorteaangifte wordt overgelegd!

  Hebt u geen donorverklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan moet de meemoeder het kind erkennen. Als het kindje nog geboren moet worden, adviseren wij u het kind als ongeboren vrucht al te erkennen. In dat geval gaat het meemoederschap in vanaf de geboorte van het kind.
  Ongehuwde vrouwelijke partners
  Meemoederschap ontstaat door erkenning

  • Elke vrouw kan het kind van de moeder erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor elke andere erkenning.
  • Erkent de meemoeder het kind als ongeboren vrucht, dan ontstaat het meemoederschap vanaf de geboorte.

  Voor erkenning is geen donorverklaring nodig!

 • Aanvullende informatie

  Gezag na overlijden

  Vanaf 1 april 2014 kunnen ouders door registratie in het gezagsregister iemand aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent. Dit kon voorheen alleen via een testament (testamentaire voogdij). Deze nieuwe regel geeft ouders een ruimere en goedkopere mogelijkheid om het gezag over kinderen vast te leggen.
  Het formulier waarmee ouders een dergelijk verzoek tot registratie kunnen indienen kan hier worden gedownload.