Raadsgriffie

De raadsgriffie is de intermediair tussen de raad en de ambtelijke organisatie, en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop en de nazorg van de raadsvergaderingen. De griffie informeert en adviseert raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners over activiteiten en vergaderingen van de raad.

Wilt u meer weten over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de raadsgriffie.
De griffier is drs. B.P.M. Janssens, telefoonnummer (0314) 377 111.

 

Als u liever wilt mailen, kan dat naar griffie@doetinchem.nl